Kunst

Siden tidernes morgen har mennesket lavet kunst og brugt kunst, så snart de helt basale livsnødvendigheder – mad, bolig, sikkerhed – var på plads. Kunst kan være udsmykning eller brugskunst, den kan anvendes i værdimæssige sammenhænge, og den store kunst vækker undren over det eksisterende eller formidler ligefrem kritik af det bestående. Kunstens rum giver plads til refleksion, og i det moderne samfund kan der nok være behov for netop refleksion. Strategisk har bestyrelsen for Det Obelske Familiefond valgt at støtte tre områder inden for kunsten og kulturens brogede verden: klassisk musik, samtidskunst og film.

For alle tre områder gælder det, at vi i fondet også ønsker at understøtte talentudvikling for på den måde at bidrage til fremtidssikringen af kunstarten. 

Klassisk musik


Det Obelske Familiefond støtter projekter, som giver børn og unge en mulighed for at møde klassisk musik eller giver dem adgang til selv at udøve musik. Vi ønsker at støtte ”vejen mod det bedste” – ikke forstået som det elitære, men som udviklingen af kvalitet på alle niveauer.

Fondet ønsker at give publikum mulighed for at møde det ypperste bl.a. ved at støtte førende klassiske ensembler, musikfestivaler og koncertarrangører i deres bestræbelser på at præsentere de bedste kunstnere fra ind- og udland. Fondet lægger vægt på, at samarbejdspartnere arbejder bevidst med at gøre musikken tilgængelig også for nye publikumsgrupper. 

Fondet er særlig optaget af at give støtte og hjælp til at udvikle projekter, hvor musik bruges i sociale og undervisningsmæssige sammenhænge.

Samtidskunst


Fondet støtter samtidskunsten ved at samarbejde med en række af de fremmeste institutioner og festivaler, som viser samtidskunst, og som har et særligt fokus på videreudviklingen af det unge talent inden for området. Samtidskunsten er en kunstform, som ofte deler vandene og bl.a. derfor kan have svært ved at opnå økonomisk støtte. Men fordi vi har en særlig interesse i det nyskabende og måske endnu uprøvede, er samtidskunstens fortsatte udviklingsmuligheder en hjertesag for os.

Film


Film er, i forhold til musik og billedkunst, en ung kunstform, men nok så meget en kunstform med enorm gennemslagskraft i hele verden i dag. Danmark nyder stor anseelse på det internationale filmmarked med film- og tv-magere i absolut topklasse og med vundne priser på de store festivaler i et omfang, som ligger langt ud over, hvad der kan forventes af et lille sprogområde.

Filmproduktion er, i Danmark og ikke mindst på verdensplan, en kommerciel virksomhed, som Det Obelske Familiefond ikke støtter. Men vi er optagede af at understøtte udviklingen af det unge talent f.eks. ved at støtte uddannelse og videreudvikling via de institutioner, hvor dette foregår.

Vi støtter ikke


Det Obelske Familiefond uddeler midler til de strategiske områder, der er nævnt ovenfor. Det betyder bl.a., at vi ikke yder støtte til kulturhistorie og kulturhistoriske udstillinger, til litteratur, til scenekunst, herunder dans, uanset om dette er for børn eller voksne, til egentlig filmproduktion, det være sig kort-, dokumentar- eller spillefilm, til produktion af enkeltværker eller ”private” enkeltudstillinger, til fotokunst, til privat efter- og videreuddannelse i ind- eller udland, til køb af instrumenter o.a.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.