Mental sundhed

Vi tager et socialt ansvar ved at fremme børn og unges mentale sundhed

Evnen til at mestre eget liv og dermed til at bidrage til fællesskabet står i direkte relation til den enkeltes mentale sundhed. Vi søger derfor at fremme mental sundhed for den enkelte, særligt gennem fællesskaber, der giver fornyet energi og livsmod.

Vi støtter opbygningen af fællesskaber og vi tror på, at det kan gøre en forskel for mennesker at have et sted at høre til og noget at bidrage med. Vi tror på, at sammenhold er afgørende for menneskers livskvalitet, og derfor støtter vi indsatser, der opbygger mental sundhed gennem fællesskaber. Frivillighed og civilsamfundets aktører spiller en central rolle, og vi ønsker at støtte på alle niveauer i hele Danmark – fra det lokale til det nationale.

Det er nødvendigt at sætte tidligere ind, hvis det stadig stigende antal psykisk syge i Danmark skal nedbringes, og vi fokuserer derfor vores støtte på den tidlige indsats rettet mod børn og unge. Vi ønsker at støtte både velafprøvede og nytænkende modeller for effektiv hjælp til børn og unge mennesker, der har brug for det.

Vores støtte skal i så høj grad som muligt gå til konkret hjælp til mennesker. Med vores støtte ønsker vi at skabe basis for en positiv forandring for det enkelte menneske og give konkrete redskaber til at tage hånd om tilværelsen med en øget psykisk robusthed. Fondets uddelinger rettes derfor mod organisationer og foreninger, der tilbyder konkrete initiativer og aktiviteter.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.