Nordjylland

Det Obelske Familiefond har sine rødder i Aalborg. C.W. Obels tobaksfabrik var i 200 år en levende virksomhed, som mange familier i Aalborg var i kontakt med. I dag er tobaksfabrikationen et afsluttet kapitel, og C.W. Obels tilstedeværelse i Aalborg og Nordjylland er knap så synlig, om end virksomheden C.W. Obel A/S stadig har betydelige ejendomsbesiddelser i byen.

Det Obelske Familiefond har siden sine første uddelinger bidraget til den meget synlige udvikling af Aalborg by, Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital og i det hele taget den nordjyske region.

Fondet er en naturlig samarbejdspartner for de store kulturinstitutioner i området og ønsker, at være nærværende for borgerne i den nordjyske region.

Fondet har endvidere et særligt fokus på regionens udfordringer med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft til at løfte den fortsatte udvikling af erhvervslivet i området. I den forbindelse er det også naturligt for fondet at støtte den gode uddannelse i Nordjylland. Det sker fortrinsvis igennem støtte til studierejser og uddannelsesløft, som på hver deres måde skal bidrage til fortsat udvikling i den nordjyske region.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.