Sociale formål

Alt for mange mennesker er ekskluderede fra det samfund, de burde være en del af. Det er ødelæggende for den enkelte, og det er dyrt for samfundet. Det Obelske Familiefond har valgt to indsatsområder for de sociale uddelinger, som skal bidrage til, at sikre god individuel trivsel og inklusion i det omgivende samfund. Det ene område er tidlig indsats for udsatte børn og det andet er støtte til mental sundhed. Ansøgninger til fondet skal falde under disse to prioritering og det er desuden afgørende at projekterne arbejder med hjælp til selvhjælp, så den enkelte bliver hjulpet til at klare sig uden tilbuddene på sigt.  

Tidlig indsats


International og også dansk forskning viser allerede rigtig gode resultater af tidlig indsats. Det Obelske Familiefond støtter derfor projekter, som gennem nye partnerskaber arbejder med at støtte op om børnene på et tidligt tidspunkt i deres liv. Gerne før barnet fylder 6 år, da det er dokumenteret, at en indsats før skolealderen giver den største effekt.

Mental sundhed


Det er stadig meget stigmatiserende at blive ramt af psykisk sygdom, og der findes ikke de samme behandlingsgarantier som i det somatiske behandlingssystem. Det er til trods for, at over 600.000 danskere har en form for psykisk lidelse. Det kan være afgørende, at skabe initiativer, som sikrer en forebyggelse af psykisk sygdom gennem et fokus på mental sundhed og trivsel. Det Obelske Familiefond vil derfor gerne støtte initiativer, der gør en særlig indsats her, og fondet vil især gerne støtte initiativer, som fokuserer på unges særlige livsudfordringer. Projekter med fokus på de fysiske omgivelsers indvirkning på det mentale helbred kan også søge støtte.

Fondet støtter ikke privatpersoner.


Internationalt

Det Obelske Familiefond støtter fortrinsvist initiativer og projekter i Danmark. I de senere år har fondet dog brugt 5-10 % af de årlige uddelinger til internationale indsatser som eksempelvis Maternity Foundations arbejde for fødselshjælp og familieplanlægning i Etiopien, udviklingsarbejde i Masai Mara-området i Kenya og en række andre indsatser for lige adgang til sundhedsydelser.

Der gives kun støtte til internationale projekter inden for social- og sundhedsområdet og kun i Østafrika.

Fondets bestyrelse tager hvert år i december stilling til internationale ansøgninger.

Projektet

Find ud af, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Bliv inspireret af tidligere projekter, der har modtaget støtte.

Ansøgningen

Læs ansøgningskriterier og -retningslinjer grundigt. Opret en profil og indsend din ansøgning online.

Behandling

Vi modtager ansøgninger løbende med en forventet behandlingstid på 3-5 måneder. Følg med i behandlingen på ‘Min side’.