DET OBELSKE FAMILIEFOND

Årsberetning

Det Obelske Familiefond er moderfond for investeringsvirksomheden C.W. Obel A/S.

På denne side kan fondets årsberetninger downloades. I årsberetningerne fremgår hele fondets og koncernens samlede regnskab og beretning i det forgange år.