Kunst

CHART 2019-2021

By 2. marts 2020 marts 25th, 2020 No Comments

CHART konsoliderer sig som samtidskunstplatform og øger det kunstneriske niveau markant

Ansøgers beskrivelse af projektet

M100’s ambition er at vise ny, eksperimenterede og sanselig samtidskunst af høj kvalitet.

M100 vil vise samtidskunst i forskellige formater som f.eks. installation, performance, skulptur og audiovisuelle medier. Udstillingerne veksler mellem solo- og gruppeudstillinger. Fælles for kunstnerne er, at de laver sanselig og nyskabende kunst, og at de arbejder bevidst med kontakten mellem værk og beskuer.

I 2020 består udstillingsprogrammet af kunstnere, der arbejder med forholdet mellem det konstruerede, mennesket og naturen, det sanselige og det kulturelle. Medierne varierer, men alle de deltagende kunstnere er optagede af, hvordan vi er mennesker i verden. Som noget nyt vil M100 i 2020 afholde samtaler mellem kunstskribenter og den udstillende kunstner. Her vil kunstnerens arbejde blive sat i perspektiv, og derved vil der blive skabt et større rum for refleksion og kunstdebat i Odense.

Foto: Kristine Mengel

Ansøger skrev selv om projektet:

Med afsæt i Københavns styrkepositioner indenfor kunst, arkitektur og design samler CHART hvert år et stort dansk og internationalt publikum. Udfordringen for CHART fremover er at fastholde og styrke positionen som vigtig, international kunstbegivenhed. Fremfor at vokse i omfang vil CHART fra 2019 og de næste år fokusere på konsolidering og øget kunstnerisk kvalitet. Dette ved at tiltrække internationalt anerkendte kunstnere og institutioner, styrke sammenhængene på tværs af formidlingstilbuddene og ved at styrke CHARTs aktiviteter gennem året.

I 2019 søsætter CHART derfor en række initiativer, der styrker den samlede kunstoplevelse og stimulerer udvikling på tværs af kunstens fødekæde. Blandt disse er: lancering af internationale museumssamarbejder, et nyt artist talk format, styrkede initiativer for nyuddannede kunstnere samt tættere samarbejde med kunstnerdrevne udstillingssteder og det spirende kuratorlag.

Støtten fra Det Obelske Familiefond bidrager til udvikling af CHARTs kunstneriske profil: Produktion og afvikling af formidlingsaktiviteter, kunstner- og kuratorhonorarer og styrkede formidlingsaktiviteter målrettet et bredere publikum.

Foto: Niklas Vindelev af Agatha Wara, ‘A Hungry Woman’ (2019) fra udstillingen CHART Emerging