Nyheder

Information vedrørende Coronavirus / Covid-19

By 24. oktober 2019april 23rd, 2020No Comments

Den igangværende Corona-pandemi har siden januar 2020 bragt Danmark og resten af verden ind i en krisesituation, som har ændret vores hverdag fundamentalt.

I Det Obelske Familiefond er vi meget opmærksomme på de udfordringer, som pandemien medfører for fondets uddelingsområder og de projekter, fondet har støttet. Vi har fuld forståelse for, at det er en helt særlig situation for os alle, og at der kan opstå behov for justeringer i projekterne hos vores bevillingsmodtagere i løbet af 2020. Af samme årsag holder vi derfor løbende og efter behov en tæt dialog med vores bevillingsmodtagere, så vi bedst muligt kan finde en individuel løsning og vejlede dem om, hvordan projektet bedst muligt kan komme igennem krisen.

Bevillingsmodtagere bedes rette henvendelse til fondet på dof@obel.com eller til den respektive projektchef, hvis der skal ske justeringer i projektet.

Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)