24. June 2024

Det Obelske Familiefond fokuserer på nye fortolkninger, formater og formidlingsformer i kunsten

Foto: Natascha Rydvald
Vi skærper strategien for støtte til samtidskunst og klassisk musik, og vil fremover have fokus på nye fortolkninger, formater og formidlingsformer. Den nye strategi træder i kraft fra juni 2024.

Vi har revideret vores strategi for indsatsområdet samtidskunst og klassisk musik, og vil fremover primært støtte den levende kunst skabt af nulevende kunstnere og komponister, der giver nye erkendelser og blikke på vores tid.  Vi vil have et særligt fokus på at støtte de aktører, som viser nye veje eller genfortolker de traditionelle genrer, formater og formidlingsformer.

Vi er fortsat ansøgerdrevet og foretager en faglig vurdering af projekter ud fra kunstnerisk kvalitet, væsentlighed, organisering og økonomi. Vi uddeler årligt 45-60 mio. kr. til kunstprojekter i hele Danmark. Bevillingerne går både til flerårige programmer og enkeltstående projekter af spektakulær karakter.

Områdechef for indsatsområdet Agnete Braad siger:

”Som de fleste andre fonde, genbesøger vi med jævne mellemrum vores almennyttige uddelingsstrategi. Det er vigtigt for os at arbejde responsivt med kunstområdet og ikke gro fast i vores egne fikse ideer eller forestillinger om, hvad der er behov for derude.

Vi oplever en levende og ung scene i Danmark både inden for samtidskunst og klassisk musik, hvor nye samarbejder og formater opstår, og det vil vi gerne være med til at understøtte. Det er variationen og diversiteten, der giver et vibrerende kunstmiljø og det gælder både genremæssigt og organisatorisk. Med vores reviderede strategi har vi lagt vægt på, at lade flere stemmer komme til orde og anerkende, at kunstprojekter kan organiseres på andre måder end kun i et klassisk symfoniorkester eller på et museum.

Der skal være musik og billedkunst af høj kvalitet til mange forskellige publikummer, så derfor støtter vi både landsdelsorkestre og den unge scene for ny kompositionsmusik, ligesom vi både støtter Louisiana og det kunstnerdrevne Simian i en cykelkælder i Ørestaden – og udviklingen af det kunstnerdrevne i ’Orthunga’ i Vordingborg samtidig med samtidskunstudstillinger i nye omgivelser på Museet Glas i Ebeltoft.”

Kontaktperson

Camilla van Deurs
Sekretariats- og Kommunikationschef
Agnete Braad
Områdechef – Samtidskunst og Klassisk Musik
Nyhedsbrev