20. June 2024

Det Obelske Familiefond går aktivt ind i kampen for bedre ungeliv

Vi supplerer det ansøgningsdrevne arbejde med en mere aktiv rolle i udvalgte problemfokuserede partnerskaber for at hjælpe de mest udsatte unge bedst muligt. Den nye samlede strategi for socialområdet træder i kraft fra juni 2024 under titlen: Unge på Sporet.

Vi har revideret vores uddelingsstrategi og supplerer den nuværende ansøgningsmodel på socialområdet med udvalgte partnerskaber om større problemfokuserede initiativer. Det gør vi for at være med til at skabe nye løsninger på nogle af de meget komplekse udfordringer, udsatte og sårbare unge kæmper med i dag. Det er unge med massive sociale og psykiske problemer, som ofte står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet og uden tilknytning til meningsfulde fællesskaber med jævnaldrende.

Beslutningen om den nye tilgang har allerede nu resulteret i et samarbejde med Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden om udvikling af bedre behandling for børn og unge i psykiatrien. I dag venter et stigende antal børn og unge alt for længe på den rette hjælp, og det har alvorlige konsekvenser samfundsøkonomisk og menneskeligt for både børnene, de unge og deres familier. Det kalder på nye fælles løsninger på tværs af aktører og sektorer, og det vil vi med en ny aktiv arbejdsform gerne bidrage til.

I spidsen for den strategiske udvikling af det sociale indsatsområde står områdechef, Trine Krab Nyby, der har mere end 15 års erfaring med sociale indsatser fra bl.a. RådgivningsDanmark og Børnerådet. Under den samlede titel: ”Unge på Sporet” vil vores fokus fortsat være på de 15-30-årige unge i de mest udsatte positioner.

 Områdechef for indsatsområdet Trine Krab Nyby siger:

”Alle de ærgerlige statistikker om unge har længe peget på, at vi som samfund har brug for nytænkning og systemisk forandring for reelt at skabe bedre liv for unge i udsatte positioner. Som fond har vi en mulighed for at være katalysator for den nødvendige udvikling, der er bred enighed om, og vores udvidelse af arbejdsformen afspejler et ønske om at tage et endnu større samfundsansvar. Kort sagt vil vi gerne byde os til på det lange seje stræk ved at mobilisere dialoger på tværs og stille midler til rådighed som i mindre grad er øremærkede.

Vi har allerede et konkret samarbejde på vej, hvor vi sammen med Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden vil forsøge at finde nye veje til bedre behandling af børn og unge i mistrivsel eller med psykiske lidelser. Og netop psykiatriområdet er et godt eksempel på, hvordan vi langt fra kan skabe forandring alene, men at det kræver overskud, samarbejde på tværs og gensidig forpligtelse at få det til at lykkes.

Vores nye tilgang vil betyde, at vi kommer til at indgå i udvalgte større partnerskaber med længere tidsperspektiv, men det er også vigtigt at nævne, at vi fortsætter med at modtage ansøgninger og støtte direkte, konkrete indsatser for unge, da vi anser det som afgørende at kunne respondere på socialområdets behov. Jeg er selv spændt på at finde ud af, hvad den udvikling, fondet er midt i, fører med sig, men først og fremmest er jeg dybt optaget af at sikre de bedst mulige rammer for at få unge i svære livsvilkår på sporet.”

Kontaktperson

Camilla van Deurs
Sekretariats- og Kommunikationschef
Trine Krab Nyby
Områdechef – Unge på sporet
Nyhedsbrev