24. June 2024

Det Obelske Familiefond vil støtte Nordjyllands fyrtårne

Vi vil tydeliggøre vores lokale engagement ved at indgå i langsigtede og fleksible samarbejder med udvalgte kulturelle og sociale institutioner, der udmærker sig og fører an i udviklingen af Nordjylland. Dialogen er i gang og de første aftaler lander i sensommeren 2024.

Vi har revideret vores uddelingsstrategi og ønsker fortsat at give tilbage til den landsdel, familievirksomheden kommer fra ved at bidrage til udviklingen af Nordjylland. Vi skærper vores engagement i regionen ved fremover at indgå flerårige samarbejdsaftaler med udvalgte kulturelle og sociale fyrtårnsinstitutioner.

Vi vil arbejde for at gøre fondets fokus på Nordjylland mere tydeligt og sikre tilknytningen og tilstedeværelsen i regionen gennem øget dialog med lokale aktører, samt etablering og vedligeholdelse af stærke samarbejder og partnerskaber på både kultur- og socialområdet. Vi har i første omgang udpeget fem fyrtårne: Musikkens Hus, Aalborg Teater, Utzon Centeret, Kunsten i Aalborg og Kulturmødet Mors, hvor dialogen om konkrete samarbejdsaftaler er i gang.

Vi vil ikke længere modtage ansøgninger indenfor det lokale indsatsområde, men det er fortsat muligt at ansøge om støtte på lige vilkår med alle andre aktører inden for fondets nationale indsatsområder: Unge på Sporet og Samtidskunst & Klassisk Musik.

Det Obelske Familiefond har igennem en længere årrække gennemsnitligt bevilget ca. 30 mio. kr. årligt til nordjyske aktører og større ekstraordinære initiativer i regionen, og det niveau bliver fastholdt i den nye strategi.

Områdechef for indsatsområdet Peter Larsen siger:

”Vi har en historie i Aalborg, der går 237 år tilbage, og vi ønsker også i fremtiden at give tilbage til Obel-koncernens rødder ved at bidrage til, at Nordjylland fortsat er et attraktivt sted at leve og besøge.

Vi tror på, at fyrtårne af høj faglig kvalitet og professionel organisering kan inspirere til udvikling af både nyt og etableret i et lokalsamfund. Vores nye fyrtårnsmodel gør vores tilknytning og støtte til Nordjylland mere tydelig og gennemsigtig med forpligtende samarbejdsaftaler, der giver nordjyske institutioner stabilitet og ro til at udføre deres gode arbejde.

Ved at lytte til fyrtårnsinstitutionernes behov og give langvarig støtte til kerneaktiviteter og plads til nye initiativer, håber vi på at skabe stærke institutioner og samlingssteder for lokale og gæster.

Vi støtter i praksis de fleste aktører fra den nuværende portefølje, men vi lægger til gengæld en større bunke af afslag bag os, fordi vi med en utydelig støttepraksis har haft en høj afslagsprocent – og det har vi været kede af på ansøgeres vegne. Den kommende tid vil vi gøre en aktiv indsats for at starte dialog med flere fyrtårne fra hele regionen – herunder især en række sociale fyrtårne.”

Områdechef Peter Larsen kan træffes på kontoret i Aalborg efter aftale og vil løbende være til stede i regionen til møder og arrangementer – herunder også Kulturmødet Mors i august.

Kontaktperson

Camilla van Deurs
Sekretariats- og Kommunikationschef
Peter Larsen
Områdechef – Fyrtårne i Nordjylland
Nyhedsbrev