Når du har fået støtte

Har du modtaget støtte til et projekt? Læs om vores rapporteringskrav, udbetalingsplaner og find vejledning til kommunikation efter en bevilling

Udbetaling af støtte – trin for trin

1/5

Du har fået støtte

Hvis din projekt har fået en bevilling, modtager du en bevillingsmail med informationer om bevillingsstørrelse og betingelser. Bevillingen skal anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen og væsentlige ændringer skal godkendes skriftligt på forhånd.
2/5

Kommunikation om bevillingen

Din kommunikation med fondet forsætter i den digitale ansøgningsportal, hvor du kan sende meddelelser direkte til din kontaktperson i fondet. I første omgang skal du give besked om planen for offentliggørelsen af projektet. Det Obelske Familiefond skal krediteres i forbindelse med omtale af projektet.
3/5

Udbetaling af bevilling

Næste skridt er at få godkendt en udbetalingsplan, der angiver hvornår og hvordan bevillingen bliver udbetalt. Vi anbefaler generelt halv- eller helårlige udbetalinger, men spørg din kontaktperson i fondet, hvis du er i tvivl. Udbetalingsdatoerne er samtidig dine deadlines for at indsende statusrapporter, hvor du fortæller os om projektets udvikling.
4/5

Løbende statusrapporter

Vi vil gerne høre om, hvordan det går med projektet og de målsætninger, der blev beskrevet i ansøgningen. Derfor skal du løbende sende statusrapporter, hvor vi også gerne vil høre om der er sket væsentlige ændringer i projektets indhold, organisering eller budget. Når det er tid til at sende os en statusrapport, modtager du en påmindelse fra fondet i god tid inden deadline. Den næste rate af bevillingen bliver udbetalt, når fondet har modtaget og godkendt statusrapporten.
5/5

Slutrapport

Når dit projekt er afsluttet, skal du indenfor tre måneder, sende os en slutrapport og uploade dit projektregnskab. I rapporten skal du beskrive projektets vigtigste målsætninger, og hvordan det er gået med at indfri dem, samt dele erfaringer fra projektperioden. De sidste 10 procent af bevillingen bliver først udbetalt, når din rapport og dit regnskab er blevet godkendt.

Kommunikation med fondet

Du modtager en mail med information om bevillingen og navnet på din kontaktperson i fondet.

Din kommunikation med fondet fortsætter i det digitale ansøgningssystem, hvor det både er muligt at sende meddelelser direkte til os, uploade statusrapporter og anmode om projektændringer

Modtager du støtte fra Det Obelske Familiefond beder vi dig holde os løbende orienteret om projektets udvikling igennem hele bevillingsperioden. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes skriftligt af fondet.

Presse og kreditering

Vi vil gerne have besked om, hvordan og hvornår projektet bliver offentliggjort.

I forbindelse med omtale af projektet og ved eventuelle presseindsatser skal Det Obelske Familiefond krediteres enten ved navn eller med logo.

Vi ønsker at bringe betydningsfulde indsatser frem i lyset og er ofte med til at synliggøre nøgleprojekter og deres værdiskabelse via vores egne kanaler eller ved at bidrage med citat til pressemeddelelser.

Du kan altid kontakte fondet for sparring eller rådgivning om kommunikationen eller ved tvivl om kreditering.

Udbetaling og rapportering

Gå til ansøgningssystemet
Log ind på din profil og indtast en udbetalingsplan med angivelse af rateudbetalinger. Vi anbefaler halvårlige eller årlige udbetalinger, men spørg din kontaktperson, hvis du er i tvivl.
Deadlines for statusrapporter
Udbetalingsdatoerne er dine deadlines for statusrapporter, hvor du fortæller os om projektets udvikling. Når vi godkender en statusrapport, får du næste rate af din bevilling udbetalt.
Besked ved ændringer
Bevillingen skal anvendes til det beskrevne formål i ansøgningen. Væsentlige ændringer skal på forhånd godkendes skriftligt af fondet i det digitale ansøgningssystem.
Slutrapport og regnskab
Senest tre måneder efter projektafslutning, skal du indtaste en slutrapport og et regnskab, hvorefter de sidste ti procent af bevillingen bliver udbetalt.

Statusrapporter i projektperioden

I løbet af projektperioden beder vi dig indsende statusrapporter, hvor vi gerne vil høre om, hvordan det går med projektet og de målsætninger for aktiviteter, som blev beskrevet i ansøgningen.

Statusrapporten skal indtastes i det digitale ansøgningssystem, hvor vi ønsker svar på følgende spørgsmål:

  • Er der sket væsentlige ændringer i projektet (fx større justeringer i program/aktivitetsplaner, budget, tidsplan, målsætninger, geografisk lokation eller samarbejdsaftaler)?
  • Hvis ja, beskriv ændringerne.
  • Hvad er projektets vigtigste målsætninger og hvordan går det med at indfri dem?

Det er også muligt at uploade relevante dokumenter om projektet.

Slutrapport og projektafslutning

Senest tre måneder efter projektet er afsluttet, skal vi have en slutrapport og et projektregnskab.

Slutrapporten skal indtastes i det digitale ansøgningssystem, hvor vi ønsker svar på følgende spørgsmål:

  • Beskriv projektets vigtigste målsætninger og hvordan det gik med at indfri dem.
  • Skete der væsentlige ændringer undervejs i projektet? (fx større justeringer i program/aktivitetsplaner, budget, tidsplan, målsætninger, geografisk lokation eller samarbejdsaftaler)?
  • Hvis ja, beskriv ændringerne.

Regnskabet

  • Alle indtægter og udgifter for hele projektet skal fremgå tydeligt i regnskabet.
  • Hvis regnskabet viser overskud skal I redegøre for, hvordan I vil anvende disse midler.

Det er også muligt at uploade relevante dokumenter om projektet.

Spørgsmål og svar

Vi har forsøgt at give svar på de spørgsmål, som vi oftest får fra bevillingsmodtagere.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at sende os en besked via din profil i ansøgningssystemet.

Hvordan kommunikerer jeg med min kontaktperson i fondet?

Din kommunikation med fondet fortsætter i det digitale ansøgningssystem via din profil, hvor det også er muligt både at sende meddelelser direkte til projektrådgiveren og uploade statusrapporter.

Hvordan får jeg udbetalt støtte?

Når du modtager et bevillingsbrev, beder vi dig om at indtaste en udbetalingsplan.

Gå til din ansøgerprofil og fortæl os, hvornår du ønsker bevillingen udbetalt og i hvilke rater. Vi anbefaler halvårlige eller årlige udbetalinger, men spørg din kontaktperson i sekretariatet, hvis du er i tvivl.

Hvornår får jeg udbetalt støtte?

Datoerne i den indtastede udbetalingsplan er dine deadlines for at indsende statusrapporter, hvor du fortæller os om projektets udvikling.

Når vi godkender din statusrapport, får du næste rate af din bevilling udbetalt. Der går typisk 1-2 uger fra du uploader rapporten til den er behandlet.

Hvis du får en bevilling på op til 100.000 kroner, udbetaler vi hele bevillingen senest en måned efter, at du har fået bevillingsmailen.

Hvad gør jeg, hvis der sker ændringer i projektet?

Bevillingen skal anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen.

Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes skriftligt af fondet i det digitale ansøgningssystem.

Skal fondet have besked, når projektet er afsluttet?

Senest tre måneder efter projektet er afsluttet, skal du indtaste en slutrapport og uploade et projektregnskab.

De sidste 10 procent af bevillingen udbetales, når fondet har godkendt slutrapport og regnskab

Nyhedsbrev