Mental sundhed

EN AF OS

By 16. maj 2015marts 25th, 2020No Comments

Interaktivt digitalt kampagne- og undervisningsmateriale skal forebygge og afstigmatisere psykisk sygdom hos unge

Ansøgers beskrivelse af projektet

Flere danskere har ondt i sindet, og det gælder også børn og unge. Én af fem danskere rammes af psykisk sygdom i løbet af et år, og er derfor mere udbredt end mange tror. For de fleste mennesker er psykisk sygdom noget midlertidigt, og de bliver helt raske igen. For andre er der tale om tilbagevendende eller langtrukne forløb.

Mange ved ikke nok om psykisk sygdom, hvilket er en af årsagerne til, at der eksisterer mange fordomme om mennesker med psykisk sygdom. Mangel på viden og gode råd om, hvordan man skal forholde sig i mødet med mennesker med psykisk sygdom, medfører ofte ekskluderende adfærd.

For at imødekomme dette problem, arbejder landsindsatsen EN AF OS for at afstigmatisere og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom. Målet er at nedbryde tabuer og fordomme ved at udbrede viden, skabe opmærksomhed og debat om psykisk sygdom. Med støtte fra Det Obelske Familiefond vil EN AF OS afprøve nye metoder med interaktivt digitalt kampagne- og undervisningsmateriale med det formål at engagere og involvere unge i folkeskolerne og ved ungdomsuddannelserne i at afstigmatisere psykisk sygdom.

Foto: EN AF OS