Mental sundhed

Fælleslæsning for selvmordstruede unge

By 1. januar 2020 januar 16th, 2020 No Comments

Læseforeningen og Livslinien vil udvikle et tilbud med læsegrupper for selvmordstruede unge, der har brug for meningsfulde fællesskaber og samvær

Ansøgers beskrivelse af projektet

Læseforeningen har udviklet en forskningsbaseret indsats, der gennem læsegruppedeltagelse og uddannelse til læseguide skaber empowerment for psykisk sårbare unge. Med støtte fra Det Obelske Familiefond kan Læseforeningen i samarbejde med Livslinien videreudvikle indsatsen, så det også omfatter selvmordstruede unge. Der vil blive udviklet en henvisningsmodel, som gør det muligt for Livsliniens rådgivere at henvise unge til et fællesskab omkring litteratur.

Livslinien er dagligt i kontakt med en stor gruppe af selvmordstruede unge, der er svære at hjælpe indenfor rammerne af Livsliniens telefoniske rådgivningstilbud. De unge kæmper foruden selvmordstanker med ensomhed og psykiske lidelser samt manglende tilknytning til meningsfulde fællesskaber. Ved at henvise de selvmordstruede unge til et uformelt rum, hvor de kan indgå i meningsfulde fællesskaber omkring litteratur, kan Læseforeningen og Livslinien øge trivsel og mental sundhed blandt de unge, som er i risiko for selvmord.

På sigt vil de unge endvidere have mulighed for at gennemgå Læseforeningens empowermentprogram ”Fra deltagelse til læseguide”, hvor de uddannes til læseguide med henblik på selv at facilitere en læsegruppe.

Foto: Læseforeningen