Nøgletal og årsrapporter

Find tal og fakta om vores støtte til almennyttige projekter og læs vores årsrapporter.

Nøgletal for 2023

I 2023 bevilgede Det Obelske Familiefond 118 mio. kr. til små og store projekter i hele Danmark.

Tilsagnsprocent
Bevillinger
Afslag

Vi modtog 459 ansøgninger, hvoraf 113 blev til bevillinger = tilsagnsprocent på 25.

Fordeling på indsatsområder
Samtidskunst og klassisk musik
Unges mentale sundhed
Fyrtårne i Nordjylland

Indsatsområderne er ligestillede, men fordelingen af midler varierer fra år til år.

Bevillingstørrelser
Under 1 mio. kr.
1-5 mio. kr.
Over 5 mio. kr.

Vi støtter både små og store indsatser – dog uddeler vi flest bevillinger under 1 mio. kr.

Årsrapport 2023

Årsrapporterne er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslove, og beskriver fondens aktiver, passiver og finansielle stilling samt redegørelse for udviklingen af fondens aktiviteter, økonomiske forhold, årets resultat samt væsentlige risici.

Nedenfor kan du downloade og læse fondets årsrapporter.

Beretning og regnskab for koncernen

Årsrapporterne er udarbejdet i overensstemmelse med gældende årsregnskabslove.

Det Obelske Familiefond er moderfond for investeringsvirksomheden C.W. Obel A/S.

I årsrapporterne fremgår derfor hele fondets og koncernens samlede regnskab og beretning i det forgange år.

Fakta om fondet

Årligt uddelingsbeløb
mio. kr.
Antal ansøgninger årligt
stk.
Antal ansatte
personer

Alle bevillinger

Det Obelske Familiefond uddeler årligt mellem 110-130 mio. kr. til almennyttige projekter.

Alle bevillinger bliver offentliggjort på vores komplette bevillingsliste.

Det er muligt at sortere efter både år og indsatsområde.

Nyhedsbrev