Det Obelske Familiefond

Spørgsmål og svar

Hvordan søger man?

Ansøgninger skal indsendes via et online ansøgningsskema, som du finder her.

Er der en ansøgningsfrist?

Nej, der er løbende behandling, og ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder i løbet af året.

Hvor lang er behandlingstiden?

Behandlingstiden er 3-6 måneder.

Er der en økonomisk grænse for, hvor meget jeg kan søge?

Nej, fondet yder støtte til både små og store projekter.

Kan man søge flerårig støtte?

Ja, vi støtter projekter i op til fem år.

Støtter I byggeri?

Fondet støtter som udgangspunkt ikke byggeri, renovering eller vedligehold af bygninger.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Fondet yder støtte til formål inden for mental sundhed, kunst og Nordjylland. Læs flere detaljer under vores indsatsområder.

Kan jeg søge som enkeltperson?

Som udgangspunkt ser vi helst, at man ansøger som organisation, institution, forening og lignende med et CVR-nummer. Indenfor indsatsområderne kunst og Nordjylland kan du godt ansøge som enkeltperson. For at søge om støtte til et projekt inden for mental sundhed, skal man være en forening eller organisation med et CVR-nummer.

Begrunder I afslag?

Fondet begrunder ikke afslag på ansøgninger. Det Obelske Familiefond modtager cirka 1000 ansøgninger om året. Omkring hver femte ansøgning bliver imødekommet.

Hvordan bliver bevillingen udbetalt?

I bevillingsbrevet fremgår anvisninger til en udbetalingsplan. Læs mere om fondets krav til rapportering her.

Er bevillinger fra fondet skattepligtige?

Det Obelske Familiefond indberetter alle bevillinger til SKAT i forhold til det CVR-/eller CPR-nummer der ansøger. Indberetningen sker det år, bevillingen bliver udbetalt.