DET OBELSKE FAMILIEFOND

Fondet

Det Obelske Familiefond blev etableret i 1956 og har tre formål: at sikre god ledelse af og de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien og at støtte almennyttige formål.

I fondets første ti leveår uddeltes kun få almennyttige bevillinger. Den første større donation kom i begyndelsen af 1970’erne, da Det Obelske Familiefond indskød ½ mio. kr. til C.W. Obels kollegium i Aalborg. Oprettelsen af et stort kollegium var en vigtig forudsætning for, at man kunne få etableret Aalborg Universitets Center. Sidenhen har mange forskere og studerende ved netop Aalborg Universitet modtaget store beløb.

Endnu senere voksede fondets årlige almennyttige uddelinger til tocifrede millionbeløb med en overvejende vægt på aktiviteter i Nordjylland.

Fra 2010 har fondet uddelt mellem 110 og 250 mio. kr. om året til almennyttige formål. Fra 2019 har fokus og været på Nordjylland, Mental sundhed og Kunst.

I dag er Det Obelske Familiefond en moderne uddelingsvirksomhed med seks medarbejdere, som arbejder strategisk med de almennyttige uddelinger. Fondet har kontor i København.

C. W. Obels fabrik i Aalborg, 1924

C. W. Obel og virksomhederne

Det Obelske Familiefond er eneejer af investeringsselskabet C.W. Obel A/S, der har følgende forretningsområder:

1. C.W. Obel Ejendomme ejer og udlejer ejendomme i København og Aalborg. C.W. Obel Ejendomme havde ved udgangen af 2018 en ejendomsportefølje på 38 ejendomme, i alt 287.000 m2, til en værdi af 6,4 mia. kr.

2. Skandinavisk Holding A/S ejes med 35 % af C.W. Obel A/S og 65 % af Augustinus Fonden. Skandinavisk Holding har følgende aktiviteter:
Fritz Hansen A/S (ejerandel 100 %)
Tivoli (ejerandel 32 %)

3. Scandinavian Tobacco Group (ejerandel 11,6 %). Scandinavian Tobacco Group er blandt verdens ledende producenter af cigarer og traditionel pibetobak.

4. Semco Maritime A/S er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine- og energisektoren både offshore og onshore. Med hovedsæde i Esbjerg er Semco Maritime aktiv i Danmark, Norge, England, Guatemala, Singapore, Vietnam, Dubai, Abu Dhabi og USA.

5. Likvide placeringer i form af aftaleindskud, aktier og obligationer.

Læs mere om C.W. Obel A/S.