Mental sundhedNordjylland

Forskningsprojekt: Sorgens Kultur

By 28. september 2016januar 14th, 2020No Comments

Professor Svend Brinkmann skal forske i sorgens kultur over de næste fem år

Ansøgers beskrivelse af projektet

Hvornår er sorgen sund og naturlig, og hvornår bliver den til en sygelig tilstand, som skal behandles – det, der i fagterminologi kaldes kompliceret sorg? Det er et af de områder, professor Svend Brinkmann fra Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet skal i gang med at afdække.

Sammen med en gruppe på syv andre forskere fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet skal Svend Brinkmann i forskningsprojektet “Sorgens Kultur” udforske den såkaldte medikalisering af sorg, altså dette at sorgen bliver til sygdom.

Forskningsprojektet er blandt andet foranlediget af, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i 2018 forventes at offentliggøre en ny liste over psykiatriske lidelser, hvor sorg for første gang vil optræde som en sygdom. Sorgens indtræden på listen over psykiatriske lidelser giver i første omgang bedre mulighed for at diagnosticere og behandle kompliceret sorg, men sorgens nye status som sygdom er heller ikke uproblematisk. For hvor går grænsen mellem sorg som et almindeligt menneskeligt fænomen og sorgen som en psykisk forstyrrelse?

Målet for projektet er at begribe sorgens mange facetter både for at opnå en tilbundsgående forståelse af fænomenet, men også i forhold til at kunne tage kvalificeret stilling til diagnosticeringen og behandlingen af sorg med henblik på at kunne forbedre samfundets tilbud til mennesker i sorg.

Foto: Lisbeth Holten