Nyheder

John Amund Tønnes ny direktør for Det Obelske Familiefond

Bestyrelsen for Det Obelske Familiefond har fornøjelsen af at meddele, at John Amund Tønnes er ansat som direktør for familiefondet pr. 1. juni 2020.

John har en lang karriere i det private erhvervsliv med dokumenteret erfaring som strategisk tænkende leder med en solid finansiel forståelse og en god evne til at eksekvere.

John har senest været administrerende direktør for Lagkagehuset A/S. Inden da var han i Egmont koncernen og har herunder været direktør for Nordisk Film Biografer A/S i en længere periode. John er uddannet som reserveofficer i hæren og advokat. John er 58 år, gift og har tre voksne børn.

John er både i sit professionelle liv og privat engageret i diverse sociale og kulturelle organisationer. Blandt andet kan nævnes, at han er bestyrelsesmedlem i Copenhagen Phil samt rådgiver for GirlTalk – begge institutioner som Det Obelske Familiefond allerede støtter. Derudover har John et særligt godt kendskab til hele Danmark i kraft af hans erfaringer fra biograf- og detailkædedrift, herunder også den nordjyske region, som fondet har særligt nære relationer til.

Bestyrelsesformand Christen Obel fremhæver, at John gennem hele sin erhvervskarriere har haft stor fokus på kunderne, som i fondets optik er at sammenligne med ansøgerne:

”Jo bedre, vi evner at lytte til og forstå ansøgerne og det, de gerne vil, jo bedre bliver de projekter, vi støtter. Vi forventer, at den store erfaring, som John kommer med, vil styrke den udvikling og profes-sionalisering, som vi hele tiden stræber efter, samt indsatsen for at gøre fremtiden en lille smule bedre for os alle. At John desuden er empatisk og troværdig passer godt til fondets selvopfattelse”, tilføjer Christen Obel.

John Tønnes udtaler: ”Det et stort privilegium at få lov til at stå i spidsen for Det Obelske Familiefonds daglige virksomhed og at bidrage til den fortsatte udvikling af fondets sociale og kulturelle aktiviteter. Jobbet er særdeles meningsfuldt, og jeg glæder mig meget til at komme i gang og til at møde mine nye kolleger, fondets ansøgere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter”.

Direktørens tiltræden vil blive markeret, når det igen bliver muligt.

 

For yderligere information kontakt venligst

 Bestyrelsesformand Christen W. Obel, christen@obel.com eller 40557332
John Amund Tønnes, john@toennes.dk