Mental sundhed

LGBT Danmarks Ungdomsindsats 2020-2021

By 21. januar 2020 No Comments

LGBT Danmark videreudvikler og viderefører sit arbejde med at øge den mentale sundhed for unge LGBT+ personer

Ansøgers beskrivelse af projektet

LGBT+ unge står – i tillæg til de allerede komplekse generelle problemer i ungdommen – over for en række ekstra problemer, der gør dem til en særlig sårbar gruppe med bl.a. højere risiko for at opleve ensomhed, mobning, diskrimination og psykisk mistrivsel. Specielt perioden mellem, at LGBT+ unge begynder at erkende deres LGBT+ identitet omkring 13-års alderen og indtil de typisk begynder at tale med nogen herom 4-5 år senere, er en vanskelig og sårbar livsfase.

Med støtte fra Det Obelske Familiefond kan LGBT Danmark videreudvikle arbejdet med at forøge den mentale sundhed, selvværd og handlekompetence blandt unge LBGT+ personer.  Arbejdet vil især tage afsæt i organisationens allerede etablerede AURA-projekt. AURA er navnet på LGBT Danmarks mødesteder, hvor de unge LGBT+’ere kan komme og møde ligesindede, udvide deres netværk og opleve tryghed og anerkendelse.

Foto: LGBT Danmark