• Foto: Red Barnet Ungdoms rollemodelprojekt Barnets Ven, Thomas Arnbo
  Foto: Red Barnet Ungdoms rollemodelprojekt Barnets Ven, Thomas Arnbo
 • Foto: Red Barnet Ungdom, Thomas Arnbo
  Foto: Red Barnet Ungdom, Thomas Arnbo

Mental sundhed

Vi vil fremme børn og unges mentale sundhed

Fællesskab og tilhørsforhold er centrale værdier for Det Obelske Familiefond, og vi tror på, at det kan gøre en forskel for mennesker at have et sted at høre til og noget at bidrage med. Det er nødvendigt at sætte tidligere ind, hvis antallet af psykisk syge i Danmark skal nedbringes, og vi søger derfor at fremme mental trivsel for børn og unge, særligt gennem fællesskaber, der giver fornyet energi og livsmod.

Vi støtter opbygningen af fællesskaber i hele Danmark

Vi tror på, at sammenhold er afgørende for menneskers livskvalitet, og derfor støtter vi indsatser, der fremmer mental sundhed gennem fællesskaber. Frivillighed og civilsamfundets aktører spiller en central rolle, og vi ønsker at støtte på alle niveauer i hele Danmark – fra det lokale til det nationale.

Vi støtter konkrete projekter med mennesker i centrum

Vores støtte skal i så høj grad som muligt gå til konkret hjælp til mennesker. Med vores støtte ønsker vi at skabe basis for en positiv forandring for det enkelte menneske og give konkrete redskaber til at tage hånd om tilværelsen med en øget psykisk robusthed.

Vi støtter primært

 • Den tidlige indsats rettet mod børn og unge.
 • Organisationer og foreninger, der tilbyder konkrete initiativer og aktiviteter.
 • Velafprøvede og nytænkende modeller for effektiv hjælp til børn og unge mennesker.

Vi lægger især vægt på

 • At indsatser skaber social forandring.
 • At ansøgeren har tilstrækkelig kompetence og viden om målgruppen og området til at gennemføre projektet. 
 • At der i ansøgningen præsenteres ærlige og realistiske planer for den langsigtede finansiering.

Vi støtter ikke

 • projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
 • projekter, der udelukkende sigter på anskaffelse af materialer, redskaber, udstyr osv.
 • bygge-, renoverings- eller restaureringsprojekter
 • kommercielle formål
 • som hovedregel støtter vi ikke projekter i udlandet
 • politiske og religiøse formål
 • privatpersoner herunder rejser, studielegater og deltagelse i konferencer

Det Obelske Familiefond støtter forskellige studielegater på Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Disse midler skal du søge direkte hos institutionerne.