Om os

Fondets almennyttige virke bygger på en overbevisning om, at social ansvarlighed og meningsfulde fællesskaber er afgørende for dannelse af det enkelte menneske og udvikling af samfundet som helhed.

Hvem er vi?

Det Obelske Familiefond blev stiftet i 1956 af Asta Obel med ønske om at udvikle familievirksomheden til gavn for familien og almennyttige formål.

Vi er en uafhængig aktør, der gør en indsats for både at udfordre, udvikle og bakke op om eksisterende strukturer såvel som nye initiativer. Vi arbejder langsigtet og er samtidig i stand til at respondere på en verden i konstant forandring. Det er vigtigt for os at forblive relevante og at have en åben og nysgerrig arbejdsform tæt på virkeligheden.

Vi arbejder tæt sammen med vores partnere og bevillingsmodtagere, da det er dem der skaber indhold, mening og værdi i projekterne. Vi er lydhøre over for uddelingsområdernes behov og støtter ud fra en faglig vurdering af de enkelte indsatsers kvalitet og betydning for målgruppen og samfundet.

Vi søger at være en kompetent sparringspartner med indsigt og overblik, og vi møder ansøgere og samarbejdspartnere i øjenhøjde og tillidsfuld dialog. Vi ønsker at bringe betydningsfulde indsatser frem i lyset og støtter gerne i brede samarbejder for at sikre et stærkt fundament.

Vores værdisæt

I Det Obelske Familiefond er vi ordentlige, tillidsfulde og nysgerrige.

  • Ordentlige i vores adfærd, som bygger på omhu, kvalitet og gennemsigtighed med en respekt for hinanden og det samfund, vi er en del af.
  • Tillidsfulde i vores menneskesyn med tiltro til ansøgeres, samarbejdspartneres og kollegers faglighed, kompetencer og ansvarlighed i forhold til de opgaver, som vi hver især har.
  • Nysgerrige i vores tankegang med interesse for at lære nyt og forfølge udviklingsmuligheder ved at bakke op om gode ideer.
Temadag hos Det Obelske Familiefond torsdag den 24. september 2015.

Fondets fundats

Det Obelske Familiefond blev etableret i 1956 og i fondets fundats er indskrevet tre formål: at sikre god ledelse af og de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien og at støtte almennyttige formål.

I det daglige arbejde er fundatsens overordnede formål omsat til konkrete strategier, der revideres løbende af bestyrelsen.

Historie

Vores historie

Det Obelske Familiefond blev stiftet i 1956 af Asta Obel, der ønskede at udvikle familievirksomheden til gavn for både familien og almennyttige formål. Virksomheden C.W. Obels historie begyndte dog allerede i 1787.

Nyhedsbrev