Persondatapolitik

Det Obelske Familiefond tager persondatabeskyttelse alvorligt, og vi følger gældende lovgivning på området.

Juridisk dataansvarlig er Det Obelske Familiefond, CVR: 31869528, Vestergade 2c, 3., 1456 København K. Fondet kan kontaktes på 9812 7300 eller dof@obel.com.

Ved indsendelse af ansøgning

Når du sender din ansøgning via Min side, beder vi dig give samtykke til, at Det Obelske Familiefond behandler de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med ansøgningen.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til fondet. Hvis samtykket trækkes tilbage, afvises ansøgningen. Tilbagetrækkes et samtykke, knyttet til en allerede given bevilling, kan det medføre, at betalinger stoppes.

Oplysninger indhentes aldrig af egen drift, men bruges kun, når de er afgivet via ansøgerprofilen. De persondataoplysninger, der behandles, er almindelige kontaktoplysninger, CPR-nummer og bankkonto.

Formålet med databehandlingen er:

  • at behandle din ansøgning
  • at foretage udbetalinger af bevillinger
  • effektivt at kunne besvare og kommunikere med ansøgerne.

Data behandles af fondets ansatte og af fondets bestyrelsesmedlemmer. Hvis data deles med eksterne sagkyndige, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale.

Vi opbevarer som minimum persondata, indtil der er truffet afgørelse om din ansøgning. For ansøgere der opnår bevilling, opbevarer fondet ansøgernes personoplysninger i op til 5 år efter tildeling af bevilling. Opnås der ikke tilsagn om støtte, makuleres ansøgers personoplysninger senest 1 år efter fondets modtagelse af ansøgningen.

Ved tilmelding til nyhedsbrev

Ved tilmelding til Det Obelske Familiefonds nyhedsbrev registreres dit navn og din e-mailadresse. Oplysningerne anvendes til at sende dig Det Obelske Familiefonds nyhedsbrev. Desuden indsamler vi statistik over din anvendelse af nyhedsbrevets indhold. Ved hjælp af disse oplysninger holder Det Obelske Familiefond sig løbende orienteret om omfanget af abonnementer, samt brugen af nyhedsbrevet.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement. Opsigelse kan ske direkte fra ethvert fremsendt nyhedsbrev, ved hjælp af ”Afmeld” linket. Du kan også henvende dig til dof@obel.com for at blive slettet eller få mere information om nyhedsbrevet og vores persondatapolitik.

Videregivelse af oplysninger

Fondet benytter tredjeparter, IT-leverandører, i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Det Obelske Familiefond har i alle sådanne tilfælde indgået databehandleraftaler for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser. Derudover videregiver vi personoplysninger til fondets pengeinstitut. Dette sker til brug for udbetaling af bevillinger. Derudover sker der ved bevilling indberetning til SKAT.

Kontakt os

Du kan kontakte Det Obelske Familiefond og få indsigt i, hvilke personoplysninger fondet behandler om dig, ligesom du kan få rettet forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte fondet, hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at fondet begrænser behandlingen af dem eller ønsker at klage over behandling af dine personoplysninger. Du kan endvidere kontakte fondet, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over fondets behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til hjemmesiden www.datatilsynet.dk.

Cookies

Fondets hjemmeside obel.com bruger cookies, så vi kontinuerligt kan forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke OK, når du første gang besøger siden, giver du samtykke til denne brug af cookies. Hvis du ikke vil acceptere, at cookies gemmes på din computer via obel.com, skal du forlade hjemmesiden og slette vores cookies fra din browser.

Informationsmateriale

Vi beder dig også særskilt give samtykke til vederlagsfrit at stille projektrelevant informationsmateriale i form af tekster, fotografier, levende billeder og lyd mv., som du har ophavsret til eller har frikøbt, til rådighed for Det Obelske Familiefonds brug på hjemmeside, i præsentationer mv. Tilsvarende gælder for evalueringsrapporter og andet materiale, som de støttede aktiviteter eller projekter resulterer i, herunder kvalitative og kvantitative data.

Persondatapolitikken er opdateret den 1. december 2021.