Mental sundhed

Pigeliv i Vollsmose

By 16. marts 2020 marts 25th, 2020 No Comments

Værksted tilbyder nærvær og stabile relationer for piger i Vollsmose

Ansøgers beskrivelse af projektet

Pigeliv er en forening, der giver piger fra 13-årsalderen og opefter et fristed, der tilbyder samvær og nærvær blandt lokalområdets piger på tværs af alder, kultur og social baggrund. Pigeliv ønsker at skabe et ligeværdigt fællesskab blandt pigerne med henblik på at styrke deres sociale færdigheder, handlekompetencer og selvstændighed, hvilket senere vil bidrage til aktiv deltagelse i samfundet.

De frivillige i Pigeliv agerer som rollemodeller, som pigerne kan spejle sig i og rådgive sig med. Mange af pigerne befinder sig i et krydspres mellem forældrenes hjemkultur og det danske samfund, som de vokser op i. Pigerne giver udtryk for en utryghed og forvirring, der vedrører hvem de er, deres eget selvbillede, drenge og det at være teenager oveni det forventningspres, de mærker fra både forældre og det danske samfund. Det er udfordringer, som potentielt kan udfordre deres psyke og mentale tilstand, idet de har svært ved at finde et fællesskab, hvor der er plads til dem.

Det positive fællesskab i Pigeliv er med til at udvikle og støtte pigernes følelse af selvværd. Det har en positiv effekt på den enkeltes livskvalitet og medvirker dermed positivt til pigernes mentale sundhed. Pigerne og de frivillige mødes på tværs af kulturer og etnicitet, og der stilles spørgsmål, tales åbent om forskellighed og ligheder, ligesom der laves aktiviteter, hvor der skabes nysgerrighed på hinandens baggrunde. Pigeliv Vollsmose skaber med andre ord plads til begge verdener i pigernes liv og anerkender, at begge sider er en del af deres identitet.

Foto: Pigeliv i Vollsmose