Mental sundhed

Plads til Alle 2020-2023

By 7. januar 2020 januar 16th, 2020 No Comments

Red Barnet vil i samarbejde med ti kommuner sikre, at udsatte børn og unge bliver en del af ressourceopbyggende fællesskaber, der kan øge deres trivsel og styrke deres mentale sundhed

Ansøgers beskrivelse af projektet

Red Barnet har siden 2011 arbejdet for at skabe et aktivt positivt fritidsliv for udsatte børn og unge via indsatsen Plads til Alle. Indsatsen er baseret på forskning, som viser, at børn og unge, der deltager i fritidsfællesskaber, trives bedre end de, der ikke gør, og at et aktivt og socialt fritidsliv fremmer fysisk og mental sundhed. Plads til Alle bygger på én-til-én relationer mellem børn og unge i udsatte positioner og frivillige fra Red Barnet. Den frivillige fungerer som en rollemodel og støtter både praktisk og socialt ved at introducere og fastholde barnet i en fritidsaktivitet.

Med en treårig støtte fra Det Obelske Familiefond vil Red Barnet sammen med 10 partnerskabskommuner videreudvikle og styrke indsatsens metoder og skabe en varig indsatsforankring for at sikre, at endnu flere børn og unge får styrket deres mentale sundhed gennem deltagelse i positive fritidsfællesskaber.

Foto: Red Barnet