Støttede projekter

Find inspiration i de gode projekteksempler.

Vi arbejder tæt sammen med vores partnere og bevillingsmodtagere, da det er dem der skaber indhold, mening og værdi i projekterne. Derfor vil vi også gerne være med til at bringe betydningsfulde indsatser frem i lyset og støtter gerne i brede samarbejder for at sikre et stærkt fundament.

Alle bevillinger

Det Obelske Familiefond uddeler årligt mellem 110-130 mio. kr. til almennyttige projekter.

Alle bevillinger bliver offentliggjort på vores komplette bevillingsliste.

Det er muligt at sortere efter både år og indsatsområde.

Nyhedsbrev