Foto: Venus Major

AskovFonden

Hvad er formålet?

At udvide åbningstider i en ungecafé, så psykisk sårbare unge har adgang til et fællesskab med støtte og aktiviteter i perioder, hvor ensomheden er størst.

Hvorfor støtter vi?

Det Obelske Familiefond støtter ASPA ungecafé, fordi flere unge i udsatte positioner får bedre adgang til et sted, der forebygger ensomhed og danner rammen for et meningsfuldt fællesskab.

AskovFondens ungecafé giver flere unge et sted at gå hen

AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) står bag en ungecafé på Nørrebro, der hver torsdag er et tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 18-35 år. Med fondets støtte kan de i tre år udvide åbningstiderne til fredag, lørdag og søndag, hvor ensomheden fylder mest. Cafeen har besøg af 15-30 unge per gang, og med de udvidede åbningstider forventes 75-90 besøgende per uge.

De unge har et begrænset netværk, har måske psykiatriske diagnoser og oplever ensomhed og isolation. De er ofte ikke i uddannelse eller arbejde, har usikre boligforhold og mangler sociale succesoplevelser. De har selv givet udtryk for, at de mangler et sted at være i weekenden.

Aktiviteter

I cafeen tilbydes forskellige aktiviteter, som de unge har stor medindflydelse på, f.eks. fællesspisning, studiestøtte, støtte til personlige og praktiske udfordringer, ture ud af huset samt brobygning til øvrige indsatser. Der er fokus på at bygge bro til det omkringliggende samfund og skabe bånd mellem tidligere og nye relationer.

På kort sigt skal projektet give de unge adgang til et sundt fællesskab, reducere ensomhedsfølelse, styrke sociale kompetencer, skabe potentiale for læring samt fungere som springbræt til nye netværk og relationer. På længere sigt er målet, at de unge skal opleve bedre trivsel samt bedre muligheder for fastholdelse i job, uddannelse og øvrige aktiviteter i samfundet.

Bevilling
kr.
Samlet budget
kr.
Projektperiode
2023-2026

Kontaktperson

Christina Krämer Mathiesen
Projektchef – Unge på sporet og evalueringsansvarlig
Støttede projekter

KLAR TIL START

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Støttede projekter

Cabi

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Foto: Andreas Rasmussen
Støttede projekter

Forældre Fonden

Projektet skal hjælp enlige forældre med redskaber og relationer til øget robusthed og trivsel.
Nyhedsbrev