Foto: Andreas Rasmussen

Cabi

Hvad er formålet?

Projektet ‘Grobund til fremtiden’ har til formål at styrke den mentale sundhed hos unge kvinder i psykisk mistrivsel og hjælpe dem med at tage de første skridt mod beskæftigelse eller uddannelse.

Hvorfor støtter vi?

Det Obelske Familiefond støtter projektet, fordi det giver flere unge i udsatte positioner mulighed for at overvinde ensomhed og opbygge styrke gennem fællesskab.

‘Grobund til fremtiden’ hjælper udsatte unge kvinder gennem naturbaserede beskæftigelsesindsatser.

Fællesskabsforløbet ‘Grobund til fremtiden’ er rettet mod udsatte unge kvinder, der oplever psykisk mistrivsel og står uden job og uddannelse. Målet for projektet er at styrke den mentale og fysiske sundhed hos de deltagende kvinder samt fremme deres progression mod uddannelse og job.

Aktiviteter

Forløbene varer 16 uger med base i et naturskønt område, hvor der er plads og ro til at kunne mærke sig selv og være til stede. Her mødes deltagerne til fysiske aktiviteter, som træner de unge kvinder i at være en aktiv del af et fællesskab. Mens møderne finder sted, deltager kvinderne sideløbende i et indslusningsforløb i en virksomhed.

Organisering og forankring

‘Grobund til fremtiden’ bygger videre på erfaringer med naturbaserede beskæftigelsesindsatser fra andre projekter, der har haft gode erfaring med netop dette. Cabi er projektleder og har ansvar for de beskæftigelsesrettede aktiviteter i skoven, mens Naturfællesskaber, der er medansøger, står for den praktiske gennemførsel af forløbene.

Projektet er et tilbud i Aarhus Kommune.

Bevilling
mio. kr.
Samlet budget
mio. kr.
Projektperiode
2023-2025

Kontaktperson

Christina Krämer Mathiesen
Projektchef – Unge på sporet og evalueringsansvarlig
Støttede projekter

KLAR TIL START

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Støttede projekter

Forældre Fonden

Projektet skal hjælp enlige forældre med redskaber og relationer til øget robusthed og trivsel.
Støttede projekter

Læseforeningen

Skønlitterær mentorordning styrker unge i særligt udsatte unge positioner.
Foto: Alexis Brown
Nyhedsbrev