Forælder Fonden

Hvad er formålet?

Forældre Fonden stiller redskaber og relationer til rådighed for unge, enlige forældre, som kan øge deres trivsel i forældrerollen.

Hvorfor støtter vi?

Det Obelske Familiefond støtter projektet, fordi det bidrager til at styrke unge, enlige forældres livsmestring og mentale sundhed.

Forælder Fonden stiller nye redskaber og relationer til rådighed for sårbare, enlige forældre, der skal trives bedre i forældrerollen.

Når udsatte unge bliver forældre, kommer det ofte med en lang række nye udfordringer, der kan være svære at håndtere alene for de unge.

Udover bekymringer og udfordringer ved rollen som førstegangsforælder, er mange udsatte unge, enlige forældre også tynget af sociale, helbredsmæssige og økonomiske livsforhold. Samtidig bliver mange ensomme og isolerede, og savner adgang til fællesskaber og hjælp til at få greb om uddannelse eller beskæftigelse.

Forældre Fonden hjælper de unge forældre og deres børn med en indsats, der er målrettet de særlige problematikker, der knytter sig til netop denne målgruppe.

Aktiviteter

Forælder Fonden tilbyder en forebyggende indsats, som skal være med til at sikre trivsel og nye fællesskaber for unge, sårbare enlige forældre og deres børn.

Projektet løber over tre år og indsatsen består af fire aktiviteter:

  • Individuelt tilrettelagte rådgivningsforløb understøttet af boligtilbud til de familier, der er i særlig risiko
  • Familierådgivning, der skal øge familiens trivsel og forældrenes mestring af forælderollen
  • Konflikthåndtering med fokus på nedtrapning af konflikter og øget børnetrivsel
  • Åbne, temabaserede gruppeforløb om uddannelse og beskæftigelse, der skal give nye relationer og netværk samt overblik og ejerskab over egne udfordringer

Indsatsen er gratis og opererer ud fra en forandringsteori som på fokuserer på at skabe resultater på kort sigt. Projektet bestræber sig på at skabe øget robusthed hos enlige forældre samt tilbyde konkret viden og kompetencer indenfor fx jobsøgning og netværksskabelse.

Organisation og forankring

Forælder Fonden er en social hjælpeorganisation, som støtter sårbare, enlige forældre gennem blandt andet midlertidige boliger, rådgivning og fællesskab med øvrige enlige forældre.

Rådgivningen er landsdækkende og kan enten foregå telefonisk eller hos Forældre Fonden i København.

”I fondet har vi særligt blik for de unge forældre, som kan opleve svære bekymringer og usikkerheder i deres hverdag samtidig med, at de savner netværk og fællesskaber. Vi er glade for at bakke op om projektets relevante og kvalificerede tilbud, der hjælper unge, enlige godt på vej i deres nye familieliv”

Christina Krämer Mathiesen
Projektchef i Det Obelske Familiefond
Bevilling
kr.
Samlet budget
kr.
Projektperiode
2024-2026

Kontaktperson

Christina Krämer Mathiesen
Projektchef – Unge på sporet og evalueringsansvarlig
Støttede projekter

KLAR TIL START

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Støttede projekter

Cabi

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Foto: Andreas Rasmussen
Støttede projekter

Læseforeningen

Skønlitterær mentorordning styrker unge i særligt udsatte unge positioner.
Foto: Alexis Brown
Nyhedsbrev