Fisken

Foreningen FISKEN

Hvad er formålet?

Projektet skal styrke udsatte unges ungdomsliv og sociale kompetencer gennem individuelle mentorforløb, netværksindsatser og en uddannelsesklub på en erhvervsskole.

 

Hvorfor støtter vi?

Det Obelske Familiefond støtter indsatsen, fordi udsatte unge tilbydes hjælp i overgangen til voksenlivet gennem adgang til positive fællesskaber og individuel rådgivning.

Foreningen FISKENs mentorforløb og uddannelsestilbud skal styrke unges livsmestring og medborgskabsfølelse

Foreningen FISKEN arbejder for at understøtte københavnske unge 18-24-åriges egne ressourcer og evner til at navigere i livet. Målgruppen er unge med komplekse problemstillinger, og som har svært ved at fastholde uddannelse, indgå i fællesskaber og navigere i eget liv. De tilbydes individuelle mentorforløb med fokus på den unges mentale trivsel og handleevne, netværksskabende indsats på uddannelsesinstitution med fokus på etablering af sociale fællesskaber samt livsmestringsforløb og netværksaktiviteter til at styrke de unges personlige og sociale kompetencer. 

Med projektet vil FISKEN udvikle et tilbud med fokus på at styrke de unges selvfølelse og robusthed samt fastholdelse i uddannelse og overgang til voksenlivet. Den gennemgående metode er hjælp til selvhjælp med vejledning fra de frivillige mentorer. FISKEN har eksisteret på Vesterbro siden 1984, og er årligt i kontakt med mere end 500 unge i København, som har brug for vejledning, støtte og socialt samvær.

Bevilling
kr.
Samlet budget
kr.

Projektet er også støttet af Trygfonden, A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden og Lauritzen Fonden m.fl. 

Projektperiode
2022-2025

Kontaktperson

Christina Krämer Mathiesen
Projektchef – Unge på sporet og evalueringsansvarlig
Støttede projekter

KLAR TIL START

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Støttede projekter

Cabi

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Foto: Andreas Rasmussen
Støttede projekter

Forældre Fonden

Projektet skal hjælp enlige forældre med redskaber og relationer til øget robusthed og trivsel.
Nyhedsbrev