Foto: Alexis Brown

Læseforeningen

Hvad er formålet?

At hjælpe de mest udsatte unge ind i trygge og udviklende læsefællesskaber via en ungedrevet frivillig mentorordning.

Hvorfor støtter vi?

Det Obelske Familiefond støtter projektet, fordi særligt udsatte unge får mulighed for at opnå meningsfuldhed, relationel tilknytning og handlemuligheder via et fagligt funderet tilbud.

Skønlitterært læsefællesskab styrker unge i udsatte positioner

Udsatte unge savner ofte netværk og opbakning fra deres omgivelser. Foreningslivet og kulturelle fællesskaber byder på samværsformer, der kan skabe tilknytning og mening, men det kan ofte være svært for de unge at finde derhen. Læseforeningens projekt skal derfor ikke kun bidrage til at styrke udsatte unges tilknytning ved guidet fælleslæsning, men også skabe en opsøgende indsats, der får fat i de unge, der ikke altid selv rækker ud.

 

Aktiviteter

Kerneaktiviteten er ugentlige læsegrupper baseret på guidet fælleslæsning, hvor de unge deler litteraturoplevelser og tanker med udgangspunkt i hinandens læseoplevelser.

En del af projektets virkningsmekanisme er det skønlitterære mulighedsrum, som tilbyder en vej til at arbejde med fx fastlåste selvbilleder, håb og drømme for fremtiden.

Alle involverede unge inviteres til at indtage en medskabende rolle som fx vært for gruppen eller en del af et ambassadørteam. På den måde bringes de unges egne ressourcer i spil.

 

Organisering og forankring

Projektet er et tilbud i Aarhus Kommune, der bygger bro mellem kommunale indsatser, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundets fællesskaber. Gennem et træningsforløb trænes studerende ved blandt andet ARTS ved Aarhus Universitet og læreruddannelsen på VIA i at række ud til unge i udsatte positioner, og invitere dem ind som deltagere og medskabere af skønlitterære miljøer.

Indsatsen evalueres løbende med fokus på at undersøge, hvordan de unge får mest muligt udbytte af indsatsen.

Bevilling fra os
kr.
Samlet projektbudget
kr.
Projektperiode
2023-2026

Kontaktperson

Christina Krämer Mathiesen
Projektchef – Unge på sporet og evalueringsansvarlig
Støttede projekter

KLAR TIL START

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Støttede projekter

Cabi

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Foto: Andreas Rasmussen
Støttede projekter

Forældre Fonden

Projektet skal hjælp enlige forældre med redskaber og relationer til øget robusthed og trivsel.
Nyhedsbrev