Foto: Mads Ted Drud-Jensen

LGBT Asylum

Hvad er formålet?

Projekt skal bidrage til tryghed, trivsel og mental sundhed for LGBT+ flygtninge og asylansøgere i Danmark. 

 

Hvorfor støtter vi?

Det Obelske Familiefond støtter den socialfaglige indsats, fordi målgruppen for indsatsen er dobbelt udsat som etniske og seksuelle minoriteter.

Sagsrådgivning, mentorprogram og psykosociale netværk for LGBT-flygtninge

 

Lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede og interkønnede (LGBTI), der er flygtet til Danmark, befinder sig i en mere udsat situation end andre pga. deres seksuelle orientering og/eller kønsidentitet.

Desværre oplever mange fortsat overgreb, hetz og stigmatisering i de danske asylcentre – og undersøgelser viser ovenikøbet, at levevilkårene som dobbeltminoritet kan være særligt svære.

LGBT Asylum har siden 2012 bidraget til LGBT+ flygtninge og asylansøgeres tryghed, trivsel og mentale sundhed ved at bryde isolation, ensomhed og skam gennem sagsrådgivning, mentorprogram og psykosociale netværk. 

Aktiviteter

Nu styrker de organisationen med bl.a. et ny-udviklet queer-to-queer-mentorprogram, der giver redskaber til at leve et liv og opnå aktivt medborgerskab som LGBT+ person med flygtningebaggrund i Danmark.

Organisering og forankring

Mentorprogrammet skal sikre mental sundhed og netværk, samt give hjælp til at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. På lang sigt er det målet, at LGBT+ flygtninge i Danmark i højere grad skal opleve selvværd, positiv selvidentifikation, bestemmelse over eget liv samt tryghed i asylprocessen.

Aktiviteterne i de kommende år skal føre til en kvalitetssikring i organisationen via bl.a. uddannelse af medarbejdere og frivillige, så alle fra målgruppen får adgang til trygge og inkluderende netværk og et relevant mentortilbud. 

Bevilling
kr.
Samlet budget
kr.

Projektet er også støttet af AIDS-fondet.

Projektperiode
2022-2024

Kontaktperson

Christina Krämer Mathiesen
Projektchef – Unge på sporet og evalueringsansvarlig
Støttede projekter

KLAR TIL START

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Støttede projekter

Cabi

Projektet ’Grobund til fremtiden’, skal hjælpe unge kvinder i mistrivsel tættere på uddannelse og job.
Foto: Andreas Rasmussen
Støttede projekter

Forældre Fonden

Projektet skal hjælp enlige forældre med redskaber og relationer til øget robusthed og trivsel.
Nyhedsbrev