Sådan ansøger du

Er du i gang med en ansøgning? Læs mere om ansøgningsprocessen, dine muligheder for at få rådgivning og hvordan vi vurderer ansøgninger.

Ansøgningsprocessen – trin for trin

1/5

Kan mit projekt få støtte?

Start med at undersøge om det er relevant for dig og dit projekt at søge støtte hos Det Obelske Familiefond. Her skal du læse om fondets tre indsatsområder. Til hvert indsatsområde er knyttet en række krav og vurderingskriterier, som det er vigtigt at sætte sig ind i inden du begynder på din ansøgning.
2/5

Forbered din ansøgning

Aktiviteter, målgrupper, økonomi, organisering, målsætninger – mange detaljer skal være på plads før du søger om støtte til et projekt. Du kan finde både tjeklister, skabeloner og inspiration til ’den gode ansøgning’ på fondets hjemmeside. Du er velkommen til at kontakte os med en projektskitse, og vi besvarer gerne afklarende spørgsmål.
3/5

Søg om støtte

Når dokumentationen er på plads og ansøgningen er klar til at blive sendt, skal du oprette en profil i fondets digitale ansøgningsportal. Vælg det rigtige ansøgningsskema til projektet og udfyld alle informationerne. Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvitteringsmail.
4/5

Behandling og vurdering af din ansøgning

Når vi modtager din ansøgning, bliver projektet fagligt vurderet i sekretariatet ud fra dets kvalitet, formål og betydning for målgruppen og samfundet. I udvalgte sager inddrager vi eksterne fageksperter. Efter sekretariatets vurdering bliver ansøgningen indstillet til fondets uddelingsudvalg, der sender den til beslutning i bestyrelsen.
5/5

Svar på din ansøgning

Vi behandler ansøgninger løbende og du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 3-4 måneder. Når din ansøgning er færdigbehandlet, modtager du en besked fra os i ansøgningsportalen. Fondet modtager årligt ca. 500 ansøgninger og ca. hver fjerde bliver imødekommet.

Forberedelse til din ansøgning

Kan projektet få støtte?

Vi anbefaler, at du inden ansøgning:

 1. Sætter dig ind i vores strategi for det relevante indsatsområde: Unges mentale sundhed, Samtidskunst & Klassisk Musik og Fyrtårne i Nordjylland
 2. Læser vores lister over ’støtter ikke’ under hvert indsatsområde
 3. Læser svar på ofte stillede spørgsmål
 4. Læser ansøgningsskemaet i en forhåndsvisning, så du har de rette oplysninger klar
 5. Indleder dialog med os, hvis du er ny ansøger eller er i tvivl om dit projekt opfylder støttekravene

Kontakt os for rådgivning

Du er velkommen til at skrive eller ringe til os med en idé eller projektskitse, og vi besvarer gerne afklarende spørgsmål eller uddyber ansøgningsprocessen. I første omgang kan vi give svar på, om det er relevant for dig at søge støtte hos Det Obelske Familiefond.

Send din ansøgning til os

Alle ansøgninger skal indsendes via vores digitale ansøgningssystem. Vi behandler løbende ansøgninger og anbefaler, at du søger i god tid før projektet påbegyndes, da vores behandlingstid er 3-4 måneder fra modtagelse.

1. Gå til ansøgningssystem
Log ind eller opret dig som ny bruger – enten med et tilknyttet CVR-nummer eller CPR-nummer.
2. Indtast oplysninger
Vælg det rette indsatsområde og udfyld alle felter i ansøgningsskemaet. Du har mulighed for at gemme undervejs.
3. Vedhæft bilag
Budget er obligatorisk og vi anbefaler, at du vedhæfter en uddybende projektbeskrivelse, samt andre relevante bilag.
4. Kvitteringsmail
Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvitteringsmail og skal afvente svar på din ansøgning i ansøgningssystemet.

Vurdering af din ansøgning

Formål, kvalitet og betydning

Det er fondets uddelingsstrategi for indsatsområderne, der er afsættet for behandling af ansøgninger.

Vi støtter ud fra en faglig vurdering af de enkelte indsatsers kvalitet, formål og betydning for målgruppen og/eller samfundet.

Flere øjne på hver ansøgning

Sekretariatet behandler alle indkomne projektansøgninger løbende ud fra de beskrevne vurderingskriterier for hvert indsatsområde og inddrager i flere sager eksterne fageksperter.

Til hver ansøgning bliver udarbejdet en indstilling til fondets uddelingsudvalg, der drøfter sagen og herefter indstiller videre til fondets bestyrelse, som træffer den endelige beslutning om bevillinger og afslag.

I nogle tilfælde kontakter vi dig for at bede om supplerende informationer om projektet eller om organiseringen bag en ansøgning.

Lige vurdering af alle ansøgninger

Alle ansøgninger til Det Obelske Familiefond bliver behandlet ud fra de gældende vurderingskriterier og kommer igennem den samme proces.

Vi modtager årligt 500-700 ansøgninger, hvoraf cirka hver fjerde bliver imødekommet. Vi begrunder derfor som udgangspunkt ikke afslag.

Uanset om du har fået en bevilling eller et afslag, er du velkommen til at søge hos os igen til et andet projekt.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har herunder forsøgt at give svar på de spørgsmål, som vi modtager flest af i sekretariatet. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvem kan søge?

Vi støtter primært institutioner, foreninger, organisationer eller andre professionelle aktører med registreret CVR-nr.

Det er dog muligt at ansøge som enkeltperson, såfremt projektet fortsat lever op til vurderingskriterier og støttekrav.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Du kan søge om støtte til projekter inden for de to nationale indsatsområder: Unge på Sporet og Samtidskunst & Klassisk Musik. Læs nærmere vurderingskriterier under strategibeskrivelsen for hvert indsatsområde.

Vi er lydhøre over for uddelingsområdernes behov og støtter generelt ud fra en faglig vurdering af de enkelte indsatsers kvalitet og betydning for målgruppen og samfundet.

Hvad støtter fondet ikke?

Du kan læse de specifikke støttekrav, og finde listen over indsatser vi ikke støtter under hvert indsatsområde.

For alle indsatsområder gælder dog, at vi ikke støtter:

 • allerede gennemførte projekter
 • indsatser udenfor Danmark
 • rent privatøkonomiske formål
 • tidsskrift- og bogudgivelser
 • bygge- renoverings- eller restaureringsprojekter
 • anskaffelse af materialer, redskaber og udstyr.
Har I ansøgningsfrister?

 

Vi behandler løbende ansøgninger og har ingen ansøgningsfrister. Vi anbefaler, at du søger i god tid før projektet påbegyndes, da vores behandlingstid er 3-4 måneder fra modtagelse.

 

Hvad skal jeg have styr på inden ansøgning?

Aktiviteter, målgrupper, økonomi og milepæle – mange detaljer skal være på plads før du søger om støtte til et projekt.

Derfor har vi udarbejdet tjeklister med formålet at inspirere og guide dig i ansøgningsprocessen, så du har de rette informationer før du skal indtaste i det digitale ansøgningssystem. Find det hele under ‘Vejledning og værktøj’.

Hvordan søger jeg?

Alle ansøgninger til os skal indsendes via vores digitale ansøgningssystem. Det er ikke muligt at ansøge per mail eller brev.

Når du har oprettet en profil i ansøgningssystemet skal du udfylde alle felter i ansøgningsskemaet og vedhæfte et budget. For de fleste projekter vil det også være relevant at vedhæfte en udfoldet projektbeskrivelse med mere information.

 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi behandler ansøgninger løbende og du kan forvente svar på din ansøgning inden for 3-4 måneder.

Det er derfor en god ide at ansøge i god tid inden projektstart.

Hvad er det maksimale ansøgningsbeløb?

Vi yder støtte til både små og store projekter og der er ikke en økonomisk grænse for ansøgninger.

Hvis du er i tvivl om dit projektbudget og finansieringsplan, så kontakt gerne sekretariatet og så vil vi vejlede bedst muligt.

Kan jeg søge støtte til flere år?

Ja, vi støtter mange flerårige projekter. Du kan ansøge om støtte op til fem år ad gangen.

Kan jeg ansøge flere gange?

Uanset om du har fået en bevilling eller et afslag, er du velkommen til at søge hos os igen til et andet projekt.

Fondet giver dog typisk ikke flere sideløbende bevillinger til den samme aktør.

Begrunder i afslag?

Vi begrunder som udgangspunkt ikke afslag på ansøgninger. Det Obelske Familiefond modtager årligt over 500 ansøgninger, hvoraf cirka hver fjerde bliver imødekommet.

 

Nyhedsbrev