Samtidskunst og Klassisk Musik

Hvad vil vi?

Vi tror på, at samtidskunst og klassisk musik af høj kvalitet kan inspirere og udfordre både det enkelte menneske og samfundet.

Vi ønsker derfor at støtte initiativer inden for samtidskunst og klassisk musik, der går helt nye veje eller genfortolker de traditionelle formater og formidlingsformer.

Vi støtter primært den levende kunst skabt af nulevende kunstnere og komponister, der giver nye erkendelser og blikke på vores tid.

Søg støtte

Hvad støtter vi?

Vi støtter primært
  • professionelt drevne institutioner og aktører med gode ideer og kompetencerne til at realisere dem.
  • koncertrækker og udstillingsprogrammer eller enkeltstående projekter af særlig spektakulær karakter.
  • små og store museer, kunsthaller og udstillingssteder samt kunst i det offentlige rum og sammenhænge, hvori samtidskunsten udfolder sig.
  • små og store orkestre, ensembler og scener for klassisk musik eller sammenhænge, hvori den klassiske musik udfolder sig.
Vi lægger især vægt på
  • at projekterne er kunstfagligt og organisatorisk forankrede.
  • at ambitionerne for det kunstneriske niveau er høje.
  • at der er budgetteret med kunstnerhonorarer til de medvirkende.
  • at der er statslig og kommunal medfinansiering i projekterne.

Vurderingskriterier

Når vi modtager en ansøgning, som falder indenfor den strategiske ramme for indsatsområdet, vurderer vi den ud fra følgende kriterier:

Kunstnerisk kvalitet
Fx kunstneres uddannelsesbaggrund, CV, udmærkelser, priser.
Organisering
Fx ledelse, kvalifikationer, forankring, faciliteter, beliggenhed, samarbejder.
Økonomi
Fx driftsomkostninger, kunstnerhonorar, finansieringsplan, offentlig medfinansiering.
Væsentlighed
Fx relevans for jer og andre, samarbejder og sammenhænge, kunstnerisk betydning, udvikling af genre og udtryk.

Fakta om støtte i 2023

Hvor længe støtter fondet et projekt? Hvor store bevilliger giver fondet? Hvor mange ansøgere får støtte? Få indblik i fordelingen af støtte til kunstprojekter i vores statistik.

Projektperiode
Under 1 år
Under 3 år
Over 3 år
Bevillingsstørrelse
Under 500.000 kr.
Under 1 mio. kr.
Over 1 mio. kr.
Tilsagnsprocent
Bevillinger
Afslag

Vi støtter ikke :

Arbejds- og rejselegater til kunstnere og komponister
Andre kunstarter fx scenekunst, teater, nyere populærmusik, jazz, rock og pop
Klassisk kor og kammermusikfestivaller generelt
Musikskoler, uddannelse, undervisning og masterclasses
Indspilning og udgivelse af musik
Historiske begivenheder, jubilæer eller fejring af mærkedage
Bygge- renoverings- eller restaureringsprojekter
Bogudgivelser
Forskning
Allerede gennemførte projekter
Projekter udenfor Danmark
Anskaffelse af materialer, redskaber og udstyr – eller indkøb af instrumenter
Se alle

Ansøgningsprocessen – trin for trin

1/5

Kan mit projekt få støtte?

Start med at undersøge om det er relevant for dig og dit projekt at søge støtte hos Det Obelske Familiefond. Her skal du læse om fondets tre indsatsområder. Til hvert indsatsområde er knyttet en række krav og vurderingskriterier, som det er vigtigt at sætte sig ind i inden du begynder på din ansøgning.
2/5

Forbered din ansøgning

Aktiviteter, målgrupper, økonomi, organisering, målsætninger – mange detaljer skal være på plads før du søger om støtte til et projekt. Du kan finde både tjeklister, skabeloner og inspiration til ’den gode ansøgning’ på fondets hjemmeside. Du er velkommen til at kontakte os med en projektskitse, og vi besvarer gerne afklarende spørgsmål.
3/5

Søg om støtte

Når dokumentationen er på plads og ansøgningen er klar til at blive sendt, skal du oprette en profil i fondets digitale ansøgningsportal. Vælg det rigtige ansøgningsskema til projektet og udfyld alle informationerne. Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvitteringsmail.
4/5

Behandling og vurdering af din ansøgning

Når vi modtager din ansøgning, bliver projektet fagligt vurderet i sekretariatet ud fra dets kvalitet, formål og betydning for målgruppen og samfundet. I udvalgte sager inddrager vi eksterne fageksperter. Efter sekretariatets vurdering bliver ansøgningen indstillet til fondets uddelingsudvalg, der sender den til beslutning i bestyrelsen.
5/5

Svar på din ansøgning

Vi behandler ansøgninger løbende og du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 3-4 måneder. Når din ansøgning er færdigbehandlet, modtager du en besked fra os i ansøgningsportalen. Fondet modtager årligt ca. 500 ansøgninger og ca. hver fjerde bliver imødekommet.

Kontaktperson

Agnete Braad
Områdechef – Samtidskunst og Klassisk Musik
Støttede projekter

Københavns Professionshøjskole 

Københavns Professionshøjskole ønsker at udvikle en stor-skala kunstinstallation med AI som medium.
Støttede projekter

Kunstforeningen GL. STRAND

Udstillingsprogram og udviklingsplan for Gl. Strand
Støttede projekter

Louisiana

Tre udstilling på tre år med tre markante kunstnere.
Louisiana Skulpturpark, gæster på græsset Louisiana Museum of Modern Art Foto: Kim Hansen
Nyhedsbrev