Spørgsmål og svar

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde et digitalt ansøgningsskema, som du finder her. For de fleste projekter vil det være relevant også at vedhæfte en udfoldet projektbeskrivelse med mere information.

Ansøgninger sendt pr. mail eller brev vil ikke blive behandlet

Er der en ansøgningsfrist?

Nej, der er løbende behandling, og ansøgninger behandles på bestyrelsesmøder i løbet af året. Vi anbefaler, at du søger i god tid og mindst seks måneder før projektet påbegyndes, da fondet ikke støtter afsluttede eller påbegyndte projekter.

Hvor lang er behandlingstiden?

Behandlingstiden er 3-6 måneder.

Er der en økonomisk grænse for, hvor meget jeg kan søge?

Nej, fondet yder støtte til både små og store projekter.

Kan man søge flerårig støtte?

Ja, vi støtter projekter i op til fem år.

Støtter I byggeri?

Fondet støtter som udgangspunkt ikke byggeri, renovering eller vedligehold af bygninger.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Fondet yder støtte til formål inden for mental sundhed, kunst og Nordjylland. For alle ansøgninger gælder, at fondet lægger vægt på, at projekterne har høj kvalitet og væsentlig betydning inden for det pågældende område. Læs flere detaljer under vores indsatsområder.

Kan jeg søge som enkeltperson?

Det er muligt at søge som enkeltperson, men vi ser helst, at man ansøger som institution, forening eller organisation.

Begrunder I afslag?

Fondet begrunder ikke afslag på ansøgninger. Det Obelske Familiefond modtager cirka 1000 ansøgninger om året. Omkring hver femte ansøgning bliver imødekommet.

Hvordan bliver bevillingen udbetalt?

I bevillingsbrevet fremgår anvisninger til en udbetalingsplan. Læs mere om fondets krav til rapportering her.

Er bevillinger fra fondet skattepligtige?

Det Obelske Familiefond indberetter alle bevillinger til SKAT via det CVR-/eller CPR-nummer der ansøger. Indberetningen sker det år, bevillingen bliver udbetalt.