Det Obelske Familiefond

Når du har fået en bevilling

Vi beder dig holde os løbende orienteret om projektets udvikling igennem hele bevillingsperioden.

Bevillingen skal anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes skriftligt af fondet.

For bevillinger over 100.000 gælder

Når du har fået besked om bevilling, beder vi dig kontakte fondet med et forslag til en plan for udbetalingsrater og -datoer.

Cirka en måned før hver udbetaling skal du uploade en statusrapport, hvor du beskriver projektets udvikling siden sidst i forhold til formål og resultater.

Både forslag til udbetalingsplan og statusrapport uploades på ’Min side’

Du kan downloade en skabelon til statusrapport herunder.

For alle bevillinger gælder

Senest tre måneder efter projektet er afsluttet, skal du uploade en kortfattet slutrapport og et projektregnskab.

Du kan downloade en skabelon til slutrapporten herunder. Vi har ikke en specifik skabelon til projektregnskab.

Slutrapport og projektregnskab uploades på ’Min side’.

Kreditering

Vi finder det naturligt, at Det Obelske Familiefond krediteres ved offentliggørelsen af projektet samt omtales i forbindelse med eventuel presse eller anden offentlighed.