Vejledning og værktøjer

Til dig som vil søge støtte til et kunstfagligt projekt inden for samtidskunst eller klassisk musik.

Læs vores strategi for indsatsområdet: ‘Samtidskunst og klassisk musik’

Budget for dit projekt

Når du sender en ansøgning til Det Obelske Familiefond, skal du opstille og medsende et retvisende projektbudget, som viser, hvad støtten skal bruges til.

I budgettet skal det tydeligt fremgå, hvilke aktiviteter der søges om støtte til, og hvilke øvrige udgifter projektet eventuelt indeholder.

Både lønudgifter, kunstnerhonorar og andre ressourcer til projektet skal være transparent beregnet i budgettet så fx antal timer timelønssatser fremgår.

Du skal ved ansøgning også angive en finansieringsplan med oversigt over egenfinansiering eller støtte fra andre kilder, f.eks. andre fonde eller statslige og kommunale puljer.

Kontakt os for rådgivning

Agnete Braad
Områdechef – Samtidskunst og Klassisk Musik

Ofte stillede spørgsmål

Vi har herunder forsøgt at give svar på de spørgsmål, som vi modtager flest af i sekretariatet. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvem kan søge?

Vi støtter primært institutioner, foreninger, organisationer eller andre professionelle aktører med registreret CVR-nr.

Det er dog muligt at ansøge som enkeltperson, såfremt projektet fortsat lever op til vurderingskriterier og støttekrav.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Du kan søge om støtte til projekter inden for de to nationale indsatsområder: Unge på Sporet og Samtidskunst & Klassisk Musik. Læs nærmere vurderingskriterier under strategibeskrivelsen for hvert indsatsområde.

Vi er lydhøre over for uddelingsområdernes behov og støtter generelt ud fra en faglig vurdering af de enkelte indsatsers kvalitet og betydning for målgruppen og samfundet.

Hvad støtter fondet ikke?

Du kan læse de specifikke støttekrav, og finde listen over indsatser vi ikke støtter under hvert indsatsområde.

For alle indsatsområder gælder dog, at vi ikke støtter:

  • allerede gennemførte projekter
  • indsatser udenfor Danmark
  • rent privatøkonomiske formål
  • tidsskrift- og bogudgivelser
  • bygge- renoverings- eller restaureringsprojekter
  • anskaffelse af materialer, redskaber og udstyr.
Har I ansøgningsfrister?

 

Vi behandler løbende ansøgninger og har ingen ansøgningsfrister. Vi anbefaler, at du søger i god tid før projektet påbegyndes, da vores behandlingstid er 3-4 måneder fra modtagelse.

 

Hvad skal jeg have styr på inden ansøgning?

Aktiviteter, målgrupper, økonomi og milepæle – mange detaljer skal være på plads før du søger om støtte til et projekt.

Derfor har vi udarbejdet tjeklister med formålet at inspirere og guide dig i ansøgningsprocessen, så du har de rette informationer før du skal indtaste i det digitale ansøgningssystem. Find det hele under ‘Vejledning og værktøj’.

Hvordan søger jeg?

Alle ansøgninger til os skal indsendes via vores digitale ansøgningssystem. Det er ikke muligt at ansøge per mail eller brev.

Når du har oprettet en profil i ansøgningssystemet skal du udfylde alle felter i ansøgningsskemaet og vedhæfte et budget. For de fleste projekter vil det også være relevant at vedhæfte en udfoldet projektbeskrivelse med mere information.

 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi behandler ansøgninger løbende og du kan forvente svar på din ansøgning inden for 3-4 måneder.

Det er derfor en god ide at ansøge i god tid inden projektstart.

Hvad er det maksimale ansøgningsbeløb?

Vi yder støtte til både små og store projekter og der er ikke en økonomisk grænse for ansøgninger.

Hvis du er i tvivl om dit projektbudget og finansieringsplan, så kontakt gerne sekretariatet og så vil vi vejlede bedst muligt.

Kan jeg søge støtte til flere år?

Ja, vi støtter mange flerårige projekter. Du kan ansøge om støtte op til fem år ad gangen.

Kan jeg ansøge flere gange?

Uanset om du har fået en bevilling eller et afslag, er du velkommen til at søge hos os igen til et andet projekt.

Fondet giver dog typisk ikke flere sideløbende bevillinger til den samme aktør.

Begrunder i afslag?

Vi begrunder som udgangspunkt ikke afslag på ansøgninger. Det Obelske Familiefond modtager årligt over 500 ansøgninger, hvoraf cirka hver fjerde bliver imødekommet.

 

Nyhedsbrev