Vores historie

1787

Virksomhed i syv generationer

Vores historie begyndte allerede for over 230 år siden! I 1787 grundlagde Christen Winther virksomheden efter han fik kongeligt privilegium til at anlægge en tobaksfabrik i Aalborg.

Efter Christen Winthers død overtog hans kone, Ane Margrethe Berlin, retten til at være tobaksfabrikant. I 1828 købte hendes ældste søn, Christian Winther Obel, fabrikken og forkortede firmanavnet til C.W. Obel.

I 1830’erne ekspanderede fabrikken og blev den største tobaksfabrik i Aalborg.

1898

Et vartegn i byen

Den oprindelige fabrik lå på Klosterjordet ved Klostertorvet. Efter flere brande og efterhånden trange pladsforhold blev der opført en ny og større fabrik i Aalborgs vestlige udkant ved Badehusvej og Kastetvej.

I dag er fabrikken for længst nedlagt, men beliggenheden er helt central og bygningerne husede derfor i mange år Aalborg Universitet. I dag kan du finde både Retten i Aalborg og Aalborg Kommune på adressen.

1921

En kvinde på toppen

Asta Obel blev i 1921 eneejer af C.W. Obel, da hendes mand, Christen Obel, pludselig døde. Christen Obel havde overtaget titlen som  direktør og virksomhedsejer fra sin far i 1900, og han og Asta havde været gift siden 1891.

Efter Christens død førte Asta familievirksomheden videre som ejer frem til 1937, hvor firmaet blev omdannet til et familieaktieselskab. Herefter forsatte hun som formand for bestyrelsen frem til 1959.

1930

 

 

 

Lokale fællesskaber

I 1930’erne var C.W. Obel arbejdsgiver for ca. en femtedel af Aalborgs industriarbejdere og en af Danmarks største og mest markante virksomheder. Dét ansvar tog virksomheden alvorligt og man arbejdede aktivt for at give medarbejderne særligt gode vilkår.

I dag administrerer Det Obelske Familiefond stadig legatbevillinger til de sidste af de tidligere fabriksarbejdere.   

 

Rødder i Nordjylland

C.W. Obel har gennem tiden sat et stærk præg på hjembyen, Aalborg. I anledning af C.W. Obels 150-års jubilæum i 1937 blev Klostertorvet i Aalborg omdøbt til C.W. Obels Plads. Virksomheden donerede samtidig skulpturen Gåsepigen til Aalborg. 

Det Obelske Familiefond har beholdt den tætte kontakt til området og vores lokale indsatsområde Fyrtårne i Nordjylland udspringer af ønsket om at give tilbage til den landsdel, vi kommer fra. 

1956

Det Obelske Familiefond bliver stiftet

Det Obelske Familiefond blev stiftet i 1956 af Asta Obel med ønske om at udvikle familievirksomheden til gavn for både familien og almennyttige formål. Asta Obel fungerede som formand for bestyrelsen frem til 1968. 

Asta Obel, der selv var vokset op i beskedne kår, havde en stærk retfærdighedssans og et skarpt blik for samfundets sociale ulighed. Efter hun flyttede fra Aalborg til København, hjalp hendes børn og børnebørn hende med hendes private julehjælpsprojekt og kørte hende til de adresser, hvor hun vidste, at der boede en familie, der manglede det nødvendige i julen. 

1961

Dannelse af Skandinavisk Tobakskompagni

I 1961 etablerede C.W. Obel Skandinavisk Tobakskompagni A/S sammen med A/S R. Færchs Fabrikker, Holstebro, og Chr. Augustinus Fabrikker, København, og C.W. Obels tobaksproduktions- og handelsvirksomhed blev overdraget til Skandinavisk Tobakskompagni. 

1968

 

 

 

Tiden efter Asta  

Asta Obel gik bort i en alder af 96 år, men fondet føres videre i den ånd, hun stiftede det i.

Personlig integritet, ansvar for sig selv og andre, rummelighed, ordentlighed og socialt engagement, var de værdier, hun stod for, og de er stadig et pejlemærke for Det Obelske Familiefond.

Fondets bestyrelsesformand skal i øvrigt være en efterkommer af Asta Obel.

“I bestyrelsen skal altid være eet medlem af den Obelske slægt … Det medlem af bestyrelsen, som repræsenterer den Obelske slægt, er født formand for bestyrelsen.”

Fundats
Det Obelske Familiefond

1987

Attraktive ejendomme i byerne

I 1987 havde C.W. Obel 200-års jubilæum og oprettede i den anledning Det Obelske Jubilæumskollegium i Aalborg, der blev indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

I slutningen af 1990’erne blev C.W. Obel Ejendomme A/S etableret for at varetage ejendomsinvesteringer samt drift og administration af virksomhedens ejendomme. I dag har firmaet i alt 40 udlejningsejendomme i Aalborg og København.

2008

Fondets uddelinger vokser

I de første mange år af Det Obelske Familiefonds levetid var fondsuddelinger relativt beskedne, men i 2008 solgte Skandinavisk Tobakskompagni dets cigaretaktiviteter til British American Tobacco Group. Salget gav en stor kapitalindsprøjtning til Det Obelske Familiefond, der i dag udgør det økonomiske fundament for fondets almennyttige uddelinger.  

I dag uddeler Det Obelske Familiefond mellem 130-150 mio. kr. årligt til almennyttige formål. 

 

Langsigtet værdiskabelse

Det Obelske Familiefond er en erhvervsdrivende fond og eneejer af investeringsselskabet C.W. Obel A/S.

C.W. Obels portefølje rummer en bred vifte af danske virksomheder som Fritz Hansen og Tivoli, og investerer løbende i gode og sunde virksomheder med fokus på langsigtede partnerskaber.  

 

2019

Fokuserede indsatser, der gør en forskel

I 2019 skærpede fondet sin uddelingsstrategi og rettede fokusset mod kunstområdet, mental sundhed og Nordjylland. Tidligere uddelte fondet mere bredt og støttede blandt andet forskning. Den nye strategi gjorde det muligt at uddele mere fokuseret og gøre en større forskel for indsatsområderne.

Fondet gennemgik i 2023 en modernisering af organisationsstrukturen i koncernen med henblik på at sikre øget ledelsesmæssig integration mellem fond og investeringsselskab.

 

 

I dag

Social ansvarlighed og meningsfulde fællesskaber

Fondets almennyttige virke bygger på en overbevisning om, at social ansvarlighed og meningsfulde fællesskaber er afgørende for dannelsen af det enkelte menneske og udvikling af samfundet som helhed. Vi arbejder tæt sammen med vores partnere og bevillingsmodtagere, da det er dem, der skaber indhold, mening og værdi i projekterne.  

Nyhedsbrev