Årsrapport

Det Obelske Familiefond er moderfond for investeringsvirksomheden C.W. Obel A/S.

På denne side kan fondets årsrapporter downloades. I årsrapporterne fremgår hele fondets og koncernens samlede regnskab og beretning i det forgange år.

› Årsrapport 2022 – DOF

› Årsrapport 2021 – DOF

› Årsrapport 2020 DOF

› Årsrapport 2019 DOF

› Årsrapport 2018 DOF

› Årsrapport 2017 DOF

› Årsrapport 2016 DOF

› Årsrapport 2015 DOF

› Årsrapport 2014 DOF

› Årsrapport 2013 DOF