• Foto: Projekt LIFT v/ Maryfonden
  Foto: Projekt LIFT v/ Maryfonden
 • Foto: KLAR TIL START
  Foto: KLAR TIL START
 • Foto: ASPA Ungecafé v/ Askovfonden
  Foto: ASPA Ungecafé v/ Askovfonden

Unges mentale sundhed

Støtte til at finde vej i livet

I Danmark er der unge, som ikke er en del af et fællesskab i uddannelsesmiljøet, på arbejdsmarkedet eller i civilsamfundet, og det har afgørende betydning for de unges mentale sundhed. Det kan være unge, som er udsatte i kraft af sociale eller psykiske udfordringer eller af svære livsforhold i øvrigt. Mange står uden støtte og opbakning fra et bagland eller er faldet igennem sikkerhedsnettet i vores samfund. Det er udsatte unge, som kan have vanskeligt ved at håndtere dagligdags udfordringer og som i perioder bevæger sig uden for samfundets strukturer. Disse forhold har afgørende betydning for de unges overgang til voksenlivet og deres muligheder fremover.

Det Obelske Familiefond støtter projekter, som hjælper disse udsatte unge i alderen 15-30 år til øget livsglæde, robusthed og trivsel. Vi tror på, at unge kan finde deres vej i livet ved at indgå i samfundet via meningsfulde relationer og positive fællesskaber, der styrker den enkeltes handlekraft på vej mod fx uddannelse og beskæftigelse. Vi ønsker derfor at bidrage til initiativer, der understøtter et langsigtet mål om at hjælpe udsatte unge til at mestre deres eget liv.

Vi støtter primært:

 • organisationer, foreninger og institutioner, gerne med inddragelse af frivillige.
 • konkrete indsatser og direkte hjælp til udsatte unge mennesker.
 • flerårige projekter med langsigtede potentialer for målgruppen.
 • afprøvede indsatser eller nytænkende udviklingsprojekter.

Vi lægger især vægt på:

 • at projekterne er af høj faglig kvalitet og bygger på dokumenteret viden inden for området.
 • at projektet indeholder en plan for den ønskede forandring med en socialfaglig metode og gerne underbygget af en forandringsteori.
 • at indsatsen kommer ud til målgruppen og fungerer i praksis.

Vi støtter ikke:

 • velfærdskerneopgaver, der løftes af stat, region og kommune
 • tilbud til brede ungemålgrupper fx almene forenings- eller sportstilbud
 • formidlingsprojekter, kampagner eller og bogudgivelser
 • forskning
 • rent privatøkonomiske formål
 • allerede gennemførte projekter
 • indsatser udenfor Danmark
 • bygge- renoverings- eller restaureringsprojekter
 • anskaffelse af materialer, redskaber og udstyr

Er det relevant for dig at søge projektstøtte?

For at give den bedst mulige rådgivning, har vi brug for at vide lidt om projektet. Udfyld vores enkle skema og send en projektide direkte til os i sekretariatet for at starte en dialog. I første omgang kan vi give en forhåndsvurdering af om det er relevant at sende os.

Få en forhåndsvurdering

 

>Læs mere om, hvordan du sender en ansøgning
>Find kontaktinformationer til projektrådgiverne Peter Larsen og Christina Krämer Mathiesen