Historien

Det Obelske Familiefond blev etableret i 1956 af Asta Obel, som i 1921 var blevet eneejer af tobaksvirksomheden C. W. Obel efter sin mand Christen Winthers pludselige død.

Asta Obels motiv for at oprette fondet var bl.a. at smidiggøre kommende generationsskifter og sikre, at familien kunne fastholde sin indflydelse i virksomheden, men også at give familien en mulighed for at afhænde de aktier, de måtte eje i virksomheden til en venligsindet aktionær.

Langsomt udviklede fondets beholdning af aktier sig og i løbet af 1970’erne blev fondet bestemmende aktionær i det nu børsnoterede selskab og siden 100 % ejer af virksomheden C.W. Obel A/S.

Asta var en forstandig og meget karismatisk dame, der var højt respekteret i familien. Hun var på ingen måde ekstravagant, og hendes livsindstilling var sikkert allerede for den tid lidt gammeldags – med en vis mådeholdenhed i det daglige og respekt for værdierne, som skulle anvendes med omtanke og også gerne til glæde for andre.

Fondet værner fortsat om traditionelle værdier, men har også et udtalt ønske om at bidrage til forandring og udvikling.

 

Asta og Christen Obel fik fem børn sammen. Fra venstre mod højre er det Ingeborg, Asta, Frederik, Jens, Frode, Christen og Einar.

Familiehistorien C.W. Obel

Historien om C.W. Obel A/S strækker sig over mere end to århundreder, og virksomheden har i syv generationer været ejet og ledet af samme familie. Igennem alle generationer er det i nært samarbejde med partnere, kompagnoner eller medarbejdere lykkedes at være tilstrækkelig fremsynet, så virksomheden overordnet set har udviklet sig fornuftigt.

Firmaet blev i 1787 grundlagt af Christen Winther, der det år fik kongeligt privilegium til at anlægge en fuldkommen og komplet tobaksfabrik i købstaden Aalborg. Han var ansat som handelsbetjent hos købmand Jens Berlin og gift med dennes datter Ane Berlin.

I 1827 blev ledelsen af virksomheden overtaget af Christen Winther Obel, barn af Ane og Frederik Christian Obel, som Ane var blevet gift med efter Christen Winthers død. Med hans overtagelse ændrede firmaet navn til C.W. Obel. Christens far var i 1799 blevet gift med enken og havde udviklet virksomheden betydeligt. Ane nåede et tredje giftermål, men da hun i alt efterlod sig ni børn, var det en udfordring at holde virksomheden samlet ved hendes død. Men Christen købte virksomheden på en auktion i 1827, og det lykkedes ham at vende udviklingen og skabe betydelig fremdrift i de mere end 30 år, han sad for bordenden.

Hans søn, Frederik Christian Obel, fik en grundig indføring i tobakken og blev som den første Obel sendt ud i verden. Det var på hans foranledning, at C.W. Obel – som den første tobaksvirksomhed i landet – fra midten af 1800-tallet begyndte at anvende dampmaskiner i produktionen. Også Frederik havde succes, men da fabrikken brændte for anden gang i slutningen af 1800-tallet, besluttede han at trække sig helt ud af virksomheden efter næsten 40 år i ledelsen. Han flyttede efterfølgende til Helsingør og levede sine sidste år der.

 

Den Røde Villa i Aalborg, hvor Asta og Christen boede med deres fem børn fra 1899.

 

I 1888 blev Frederiks søn, som også hed Christen Winther Obel, medindehaver og senere eneindehaver af virksomheden.

C.W. Obel ekspanderede betydeligt, og man var konstant i pladsproblemer, bl.a. fordi virksomheden fortsat lå helt centralt i Aalborg ud til den plads, der i dag hedder C.W. Obels Plads.

Efter den anden brand i 1897 besluttede man at bygge en ny stor fabrik i Aalborgs vestlige udkant – på Badehusvej. Men allerede syv år efter kom den første af flere udvidelser.

Ved Christen Winthers død i 1921 blev hans enke, Asta Obel, ny eneindehaver af virksomheden. Hendes to ældste sønner, Frederik og Frode, blev ansat i firmaet og kom til at lede firmaet succesfuldt igennem en ny ekspansiv periode. I 1937 blev C.W. Obel omdannet til familieejet aktieselskab. C.W. Obel A/S blev efterhånden den største tobaksvirksomhed i Norden, men man var klar over, at der var mange udfordringer ved at stå alene, og man søgte derfor forskellige former for samarbejder.

Efter Anden Verdenskrig blev tobaksindustrien i Norden omstruktureret som følge af vanskelige vilkår under besættelsen, der bl.a. skyldtes manglende tilførsler af råtobak. Et snævert samarbejde med indførelse af frivillig rationering bragte industrien helskindet gennem de svære tider og i 1961 oprettedes Skandinavisk Tobakskompagni A/S ved et samarbejde mellem Chr. Augustinus Fabrikker A/S, København, Aktieselskabet R. Færchs Fabrikker, Holstebro og C.W. Obel A/S, Aalborg.

 

Den Hvide Villa var den anden af familiens to villaer. Den rummer nu C.W. Obel Ejendommes kontor i Aalborg.

Skandinavisk Tobakskompagni

Efter fusionen havde man stadig i en årrække ansat familien i det nye selskab. Frodes ældste søn, Frederik Christian, som allerede fra begyndelsen af 50’erne havde været ansat som direktør i C.W. Obel A/S, blev således også direktør i Skandinavisk Tobakskompagni. Men fra slutningen af 60’erne var det slut med familiemedlemmer i Skandinavisk Tobakskompagni, og Frederik blev i stedet ny direktør i C.W. Obel A/S i 1971. Frederik fratrådte som direktør i forbindelse med sin 60-års fødselsdag i 1990. For første gang i over 200 år var det ikke et familiemedlem, der var ledende direktør. Siden 2004 har det dog igen været en direkte efterkommer, Anders Obel, der er administrerende direktør.

Ejerkredsen i Skandinavisk Tobakskompagni blev i begyndelsen af 70’erne udvidet med British American Tobacco, som yderligere styrkede den stærke konstruktion, og selskabet var i mange år den altdominerende tobaksvirksomhed i Danmark.

Nye tider

I 2008 var det slut med cigaretaktiviteterne. Skandinavisk Tobakskompagni solgte dets cigaretaktiviteter til British American Tobacco Group. Salget gav en stor kapitalindsprøjtning til Det Obelske Familiefond, som i dag udgør økonomisk fundament for fondets almennyttige uddelinger.

De dele af Skandinavisk Tobakskompagni, som blev tilbage i det gamle selskab efter salget af tobaksaktiviteterne, blev samlet i en ny virksomhed, Scandinavian Tobacco Group (STG). STG fusionerede i 2010 med det svenske firma Swedish Match – med en ejerandel på 51 % til STG og 49 % til SM – og under firmanavnet Scandinavian Tobacco Group er det nu blandt de tre førende globale spillere inden for cigarfremstilling.