DET OBELSKE FAMILIEFOND

Kontakt

Christina Krämer Mathiesen

Evalueringsrådgiver

Rikke Baunegaard

Fondsmedarbejder

Agnete Braad

Projektchef
Ansvar for uddelinger til kunst og PA for direktøren

Peter Larsen

Projektchef
Ansvar for uddelinger til mental sundhed


Vivi Asp

Fondsmedarbejder
Økonomi og bogholderi


Michael Bjørn Nellemann

Direktør