Når du har fået en bevilling

Vi beder dig holde os løbende orienteret om projektets udvikling igennem hele bevillingsperioden.

Bevillingen skal anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes skriftligt af fondet.

Kommunikation til fondet om din bevilling og indsendelse af rapporter sker på din ansøgerprofil på fondets side for ansøgere og bevillingsmodtagere.

For bevillinger over 100.000 kr. gælder

Når du har fået besked om bevilling, skal du på din ansøgerprofil indtaste en udbetalingsplan, hvor du fortæller os, hvornår du ønsker bevillingen udbetalt, og hvordan du vil offentliggøre bevillingen.

Udbetalingsdatoerne er herefter dine deadlines for at indtaste statusrapporter. I statusrapporten fortæller du os om projektets udvikling siden sidst. Når en statusrapport er godkendt af fondet, sker udbetaling af den næste rate.

Senest tre måneder efter projektet er afsluttet, skal du indtaste en slutrapport og uploade et projektregnskab.

De sidste 10 procent af bevillingen udbetales, når fondet har godkendt slutrapport

For bevillinger på maksimalt 100.000 kr. gælder

Hele bevillingen udbetales senest en måned efter, vi giver dig besked om tildelingen.

Senest tre måneder efter projektet er afsluttet, skal du indtaste en slutrapport og uploade et projektregnskab.

Kreditering

Vi finder det naturligt, at Det Obelske Familiefond krediteres ved offentliggørelsen af projektet samt omtales i forbindelse med eventuel presse eller anden offentlighed.

Download vejledning til brug af vores logo her.

› Download logo