Til dig som har modtaget støtte

Har du modtaget støtte fra os til et projekt? Her kan du læse om vores rapporteringskrav og finde vores vejledning til kreditering.

Generelt for alle bevillinger

Modtager du støtte fra Det Obelske Familiefond beder vi dig holde os løbende orienteret om projektets udvikling igennem hele bevillingsperioden. Du modtager et bevillingsbrev direkte med kontaktinformationer til din projektrådgiver i sekretariatet. Din kommunikation med fondet fortsætter i det digitale ansøgningssystem, hvor det også er muligt både at sende meddelelser direkte til projektrådgiveren og uploade statusrapporter.

Bevillingen skal anvendes til det formål, som er beskrevet i ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til den indsendte ansøgning skal på forhånd godkendes skriftligt af fondet i det digitale ansøgningssystem.

I sekretariatet vil vi gerne have besked om, hvordan og hvornår projektet bliver offentliggjort. Vi finder det naturligt, at Det Obelske Familiefond bliver nævnt i forbindelse med omtale af projektet og ved eventuelle presseindsatser. Vi ønsker at bringe betydningsfulde indsatser frem i lyset og er ofte med til at synliggøre nøgleprojekter og deres værdiskabelse via vores egne kanaler eller ved at bidrage med citat til pressemeddelelser. Du kan altid kontakte os i sekretariatet for sparring eller rådgivning om kommunikationen eller ved tvivl om kreditering.

Download vores logo

Har vi støttet dit projekt med over 100.000 kr.?

  • Gå til din ansøgerprofil og indtast en udbetalingsplan, hvor du fortæller os, hvornår du ønsker bevillingen udbetalt. Vi anbefaler halvårlige eller årlige udbetalinger, men spørg din projektrådgiver, hvis du er i tvivl.
  • Udbetalingsdatoerne er herefter dine deadlines for at indsende statusrapporter, hvor du fortæller os om projektets udvikling. Når vi godkender din statusrapport, får du næste rate af din bevilling udbetalt.
  • Senest tre måneder efter projektet er afsluttet, skal du indtaste en slutrapport og uploade et projektregnskab.
  • De sidste 10 procent af bevillingen udbetales, når fondet har godkendt slutrapport og regnskab

Har vi støttet dit projekt med 100.000 kr. eller derunder?

  • Hele bevillingen udbetales senest en måned efter, at du har fået besked om bevillingen.
  • Senest tre måneder efter projektet er afsluttet, skal du indtaste en slutrapport og uploade et projektregnskab