• Cloud City af Tomás Saraceno. Foto: Baltimore Museum of Art
 • Vestre Fjordpark. Foto: Visit Aalborg

Nordjylland

Vi værner om vores rødder ved fortsat at bidrage til udviklingen af den landsdel, vi kommer fra

Det er i Aalborg og Nordjylland, at Det Obelske Familiefond har sine rødder. Siden stiftelsen af Christian Winthers Tobaksfabrik Aalborg i 1787, har Obel spillet en væsentlig rolle i Nordjyllands udvikling.

Vi støtter udvikling af Nordjylland

Nordjylland er først og fremmest omfattet af den nationale strategi for de almennyttige uddelinger og dens to indsatsområder: Mental sundhed og kunst. I et bredere perspektiv ligger den fortsatte udvikling af Nordjylland os på sinde og vi interesserer os derfor for kulturelle og sociale initiativer, der kan være med til at tiltrække både arbejdskraft, beboere og besøgende.

Vi støtter primært

 • Projekter, der er omfattet af fondets nationale uddelingsstrategi.
 • Kulturelle aktører og etablerede kulturinstitutioner.
 • Nytænkende sociale og kulturelle projekter, der løfter regionen generelt.

Vi lægger især vægt på

 • At etablere langsigtede samarbejder med lokale aktører.
 • At aktørerne allerede i ansøgningen udviser en bevidsthed om et projekts potentialer og udfordringer.
 • At der i ansøgningen præsenteres ærlige og realistiske planer for den langsigtede finansiering.

Vi støtter ikke

 • projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
 • projekter, der udelukkende sigter på anskaffelse af materialer, redskaber, udstyr osv.
 • bygge-, renoverings- eller restaureringsprojekter
 • kommercielle formål
 • som hovedregel støtter vi ikke projekter i udlandet
 • politiske og religiøse formål
 • privatpersoner herunder rejser, studielegater og deltagelse i konferencer

Det Obelske Familiefond støtter forskellige studielegater på Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Disse midler skal du søge direkte hos institutionerne.