• Utzon Centeret. Foto: Rasmus Hjortshøj
 • Cloud City af Tomás Saraceno. Foto: Baltimore Museum of Art
 • Streetmekka. Foto: GAME

Udvikling i Nordjylland

Vi værner om vores rødder

Det Obelske Familiefond har rødder i Nordjylland – nærmere bestemt i Aalborg og byens industrihistorie. Det begyndte med stiftelsen af Christen Winthers Tobaksfabrik Aalborg i 1787 og strækker sig knap to århundreder frem til Asta Obels stiftelse af fondet i 1956. Familien Obel har gennem aktivt ejerskab af industriaktiviteter været en stærk spiller i Nordjylland og ønsker fortsat at bidrage til udviklingen af den landsdel, familievirksomheden kommer fra.

Det Obelske Familiefond støtter projekter, der bidrager til opbygningen af positive fællesskaber, fordi det gør en forskel for alle at have et sted at høre til. Vi støtter først og fremmest indsatser omfattet af de nationale strategier for de almennyttige uddelinger:  Unges mentale sundhed og Samtidskunst & Klassisk musik. Herudover samarbejder vi i Nordjylland med etablerede kulturinstitutioner og aktører på socialområdet, der er med til at løfte regionen.

Vi støtter primært:

 • organisationer, foreninger, institutioner og professionelle aktører.
 • flerårige projekter med langsigtede potentialer.

Vi lægger især vægt på:

 • at projekterne er af høj faglig kvalitet.
 • at sociale projekter har fokus på en konkret indsats og direkte hjælp til udsatte.

Vi støtter ikke:

 • rent privatøkonomiske formål.
 • allerede gennemførte projekter.
 • bygge- renoverings- eller restaureringsprojekter.
 • anskaffelse af materialer, redskaber og udstyr.
 • formidlingsprojekter, kampagner eller tidsskrift- og bogudgivelser. 

Særlig støtte til studerende i Nordjylland

Det Obelske Familiefond har støttet etableringen og udviklingen af Aalborg Universitet siden før det blev etableret i begyndelsen af 1970’erne. I dag støtter fondet ikke forskning, men giver årlige bevillinger til studielegater på Aalborg Universitet (AAU) og University College Nordjylland (UCN). Det er uddannelsesinstitutionerne selv, som fordeler studielegaterne til studerende – og ikke fondet. Derfor henvises ansøgere til de respektive internationale kontorer/fakulteter for nærmere information omkring specifik ansøgningsproces og krav på uddannelsesstedet.