Hvem er vi?

Det Obelske Familiefond blev stiftet i 1956 af Asta Obel med ønske om at udvikle familievirksomheden til gavn for familien og almennyttige formål.

Fondets almennyttige virke bygger på en overbevisning om, at social ansvarlighed og meningsfulde fællesskaber er afgørende for dannelse af det enkelte menneske og udvikling af samfundet som helhed. Vi er en uafhængig aktør, der gør en indsats for både at udfordre, udvikle og bakke op om eksisterende strukturer såvel som nye initiativer. Vi arbejder langsigtet og er samtidig i stand til at respondere på en verden i konstant forandring. Det er vigtigt for os at forblive relevante og at have en åben og nysgerrig arbejdsform tæt på virkeligheden.

Vi arbejder tæt sammen med vores partnere og bevillingsmodtagere, da det er dem der skaber indhold, mening og værdi i projekterne. Vi er lydhøre over for uddelingsområdernes behov og støtter ud fra en faglig vurdering af de enkelte indsatsers kvalitet og betydning for målgruppen og samfundet. Vi søger at være en kompetent sparringspartner med indsigt og overblik, og vi møder ansøgere og samarbejdspartnere i øjenhøjde og tillidsfuld dialog. Vi ønsker at bringe betydningsfulde indsatser frem i lyset og støtter gerne i brede samarbejder for at sikre et stærkt fundament.

Vores uddelingsområder

Vi mener, at det er vigtigt at anerkende det enkelte menneskes potentialer og støtter derfor udsatte unge i at finde deres vej i livet. Vi engagerer os på kunstscenen, fordi kunst af høj kvalitet tilbyder nye perspektiver på tilværelsen, fremmer refleksionen hos den enkelte og samtalen blandt de mange. Vi har en særlig tilknytning til Nordjylland, hvor familievirksomheden startede, men bidrager i dag til opbygningen af positive fællesskaber landet over, fordi det gør en forskel for alle at have et sted at høre til.

Vores værdisæt

I Det Obelske Familiefond er vi ordentlige, tillidsfulde og nysgerrige.

  • Ordentlige i vores adfærd, som bygger på omhu, kvalitet og gennemsigtighed med en respekt for hinanden og det samfund, vi er en del af.
  • Tillidsfulde i vores menneskesyn med tiltro til ansøgeres, samarbejdspartneres og kollegers faglighed, kompetencer og ansvarlighed i forhold til de opgaver, som vi hver især har.
  • Nysgerrige i vores tankegang med interesse for at lære nyt og forfølge udviklingsmuligheder ved at bakke op om gode ideer.

    


Fondets fundats

Det Obelske Familiefond blev etableret i 1956 og i fondens fundats har stifter Asta Obel indskrevet tre formål: at sikre god ledelse af og de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien og at støtte almennyttige formål.

Læs fondets fundats

 


Organisation

I dag er Det Obelske Familiefond en moderne uddelingsvirksomhed med otte medarbejdere i sekretariatet, som arbejder strategisk med de almennyttige uddelinger. Fondet uddeler årligt mellem 110-150 mio. kr. til almennyttige formål inden for Unges mentale sundhed, Samtidskunst & Klassisk Musik og Udvikling i Nordjylland.

Det Obelske Familiefond er en erhvervsdrivende fond og er eneejer af investeringsselskabet C.W. Obel A/S, som har følgende forretningsområder:

1. Strategiske placeringer

C.W. Obel A/S foretager løbende nye direkte investeringer med fokus på gode og sunde virksomheder, hvor vi kan indgå i et loyalt og langsigtet partnerskab med de øvrige ejere samt ledelsen.

  • C.W. Obel A/S ejer 35% af Skandinavisk Holding A/S (65 % ejes af Chr. Augustinus Fabrikker A/S). Skandinavisk Holding ejer 100% af Fritz Hansen A/S og 32% af Tivoli.
  • C.W. Obel A/S ejer 11,6 % af det børsnoterede Scandinavian Tobacco Group A/S, som er en udløber af Skandinavisk Tobakskompagni. Scandinavian Tobacco Group A/S blev børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen i februar 2016 og er en af verdens største producenter af cigarer og pibetobak.
  • C.W. Obel A/S har herudover ejerandele i en række danske industriselskaber inden for forskellige brancher, f.eks.  Semco Maritime A/S (95,9 %), Kilsmark A/S (49 %) og Rexholm A/S (ID Identity) (29,5 %) .
  • C.W. Obel A/S giver kapitaltilsagn til udvalgte danske og udenlandske Private Equity og Venture Capital fonde

2. Ejendomme

C.W. Obel A/S’ ejendomsinvesteringer foregår gennem det 100 % -ejede datterselskab C.W. Obel Ejendomme A/S.

C.W. Obel Ejendomme ejer og udlejer ejendomme i København og Aalborg. C.W. Obel Ejendomme havde ved udgangen af 2018 en ejendomsportefølje på 38 ejendomme, i alt 287.000 m2, til en værdi af 6,4 mia. kr.

3. Likvide placeringer

En væsentlig del af C.W. Obel A/S’ formue er placeret i likvide finansielle aktiver. Aktiv forvaltning af de finansielle aktiver sker i samarbejde med en række kompetente eksterne forvaltere. Forvalterne og den strategiske aktivfordeling overvåges løbende og justeres efter behov.

Læs mere om C.W. Obel A/S