C. W. Obels fabrik i Aalborg, 1924

Om fondet

Det Obelske Familiefond blev etableret i 1956 og har tre formål: at sikre god ledelse af og de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien og at støtte almennyttige formål.

I fondets første ti leveår uddeltes kun få almennyttige bevillinger. Den første større donation kom i begyndelsen af 1970’erne, da Det Obelske Familiefond indskød ½ mio. kr. til C.W. Obels kollegium i Aalborg. Oprettelsen af et stort kollegium var en vigtig forudsætning for, at man kunne få etableret Aalborg Universitets Center. Sidenhen har mange forskere og studerende ved netop Aalborg Universitet modtaget store beløb.

Endnu senere voksede fondets årlige almennyttige uddelinger til tocifrede millionbeløb med en overvejende vægt på aktiviteter i Nordjylland.

Fra 2010 har fondet uddelt mellem 110 og 250 mio. kr. om året til almennyttige formål. Fra 2019 har fokus været på Nordjylland, Mental sundhed og Kunst.

I dag er Det Obelske Familiefond en moderne uddelingsvirksomhed med seks medarbejdere, som arbejder strategisk med de almennyttige uddelinger. Fondet har kontor i København.

C.W. Obel og virksomhederne

Det Obelske Familiefond er eneejer af investeringsselskabet C.W. Obel A/S, der har følgende forretningsområder:

1. Strategiske placeringer

C.W. Obel A/S foretager løbende nye direkte investeringer med fokus på gode og sunde virksomheder, hvor vi kan indgå i et loyalt og langsigtet partnerskab med de øvrige ejere samt ledelsen.

  • C.W. Obel A/S ejer 35% af Skandinavisk Holding A/S (65 % ejes af Chr. Augustinus Fabrikker A/S). Skandinavisk Holding ejer 100% af Fritz Hansen A/S og 32% af Tivoli.
  • C.W. Obel A/S ejer 11,6 % af det børsnoterede Scandinavian Tobacco Group A/S, som er en udløber af Skandinavisk Tobakskompagni. Scandinavian Tobacco Group A/S blev børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen i februar 2016 og er en af verdens største producenter af cigarer og pibetobak.
  • C.W. Obel A/S har herudover ejerandele i en række danske industriselskaber inden for forskellige brancher, f.eks.  Semco Maritime A/S (95,9 %), Kilsmark A/S (49 %) og Rexholm A/S (ID Identity) (29,5 %) .
  • C.W. Obel A/S giver kapitaltilsagn til udvalgte danske og udenlandske Private Equity og Venture Capital fonde.

2. Ejendomme

C.W. Obel A/S’ ejendomsinvesteringer foregår gennem det 100 % -ejede datterselskab C.W. Obel Ejendomme A/S.

C.W. Obel Ejendomme ejer og udlejer ejendomme i København og Aalborg. C.W. Obel Ejendomme havde ved udgangen af 2018 en ejendomsportefølje på 38 ejendomme, i alt 287.000 m2, til en værdi af 6,4 mia. kr.

3. Likvide placeringer

En væsentlig del af C.W. Obel A/S’ formue er placeret i likvide finansielle aktiver. Aktiv forvaltning af de finansielle aktiver sker i samarbejde med en række kompetente eksterne forvaltere. Forvalterne og den strategiske aktivfordeling overvåges løbende og justeres efter behov.

Læs mere om C.W. Obel A/S.