Sådan søger du

Inden du søger

Du kan kun søge om støtte til projekter, som falder inden for fondets tre indsatsområder, mental sundhed, kunst og Nordjylland.

Du kan finde tidligere projekter, der har opnået støtte fra Det Obelske Familiefond her.

Du kan altid ansøge uden forudgående kontakt til fondet. Alle ansøgninger uanset område og størrelse bliver behandlet og bedømt på lige fod.

Fondet tilbyder typisk ikke forhåndsvurderinger af projekter eller læser ansøgninger igennem, inden de indsendes, men vi kan besvare afklarende spørgsmål på telefon eller mail.

For alle ansøgninger gælder, at fondet lægger vægt på, at projekterne har høj kvalitet og væsentlig betydning for kunstlivet eller fremme af mental sundhed i Danmark.

Fondet har ansøgningsfrister fire gange om året. Ansøgningsfristerne i 2021 er:

1. marts 2021 kl. 23:59
3. maj 2021 kl. 23:59
2. august 2021 kl. 23:59
1. oktober 2021 kl. 23:59

Du kan forvente svar på ansøgningen 8-9 uger efter fristen. Dit projekt må først starte efter du har fået svar, da fondet ikke støtter afsluttede eller påbegyndte projekter.

Sådan søger du

Ansøgninger til Det Obelske Familiefond kan kun sendes via de digitale ansøgningsskemaer, der ligger på fondets side for ansøgere og bevillingsmodtagere.

Opret dig som bruger

For at få adgang til ansøgningsskemaet skal du først oprette en ansøgerprofil. Man opretter sig enten som organisation med CVR eller som enkeltperson med CPR. En personlig konto kan ikke bruges til at indsende en ansøgning for en organisation og vice verca. Du kan ændre ansøgertype på siden “Brugeroplysninger”, så længe du ikke har påbegyndt en ansøgning.

Når din ansøgning er behandlet, får du besked fra os per mail. Husk derfor altid at opdatere din ansøgerprofil, hvis du ændrer din mailadresse.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Ansøgningsskemaet er fondets redskab til at foretage den bedst mulige faglige vurdering af dit projekt. Derfor er det vigtigt, at du udfylder felterne korrekt. Det er obligatorisk at uploade et budget, og for alle større ansøgninger anbefales det at uploade en udfoldet projektbeskrivelse.

Du behøver ikke udfylde hele ansøgningen på en gang. Undervejs kan du gemme en kladde af din ansøgning. Det er muligt at bladre i ansøgningsskemaet, men det er ikke muligt at sende ansøgningen, før alle obligatoriske felter er udfyldt.

Når ansøgningen er sendt, modtager du en kvitteringsmail. Ansøgningen ligger efterfølgende på din ansøgerprofil.

Du kan se spørgsmålene i ansøgningsskemaerne herunder:

Ansøgningsskema Nordjylland
Ansøgningsskema Mental sundhed
Ansøgningsskema Kunst

Vær opmærksom på, at dokumenterne kun kan anvendes til forberedelse og orientering. Den reelle ansøgning skal uploades via de digitale ansøgningsskemaer som beskrevet ovenfor.

Dialog via ansøgerprofilen

Når du har indsendt en ansøgning, kan du sende og modtage beskeder til og fra medarbejdere fra fondet via ansøgerprofilen.

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte os på dof@obel.com. Du kan også få teknisk hjælp på tlf. 96 20 12 40.