Det Obelske Familiefond

Sådan søger du

Inden du søger
Du kan kun søge om støtte til projekter, som falder inden for fondets tre indsatsområder, mental sundhed, kunst og Nordjylland.

Du kan finde tidligere projekter, der har opnået støtte fra Det Obelske Familiefond her.

Du kan altid ansøge uden forudgående kontakt til fondet. Alle ansøgninger uanset område og størrelse bliver behandlet og bedømt på lige fod.

Fondet tilbyder typisk ikke forhåndsvurderinger af projekter eller læser ansøgninger igennem inden de indsendes, men vi kan besvare afklarende spørgsmål på telefon eller mail.

For alle ansøgninger gælder, at fondet lægger vægt på, at projekterne har høj kvalitet og væsentlig betydning for kunstlivet eller fremme af mental sundhed i Danmark.

Fondet behandler løbende ansøgninger og har ingen ansøgningsfrist. Vi anbefaler, at du søger i god tid og mindst seks måneder før projektet påbegyndes. Fondet støtter ikke påbegyndte eller afsluttede projekter.

Sådan søger du
Ansøgninger til Det Obelske Familiefond kan kun sendes via de digitale ansøgningsskemaer, der ligger på fondets side for ansøgere og bevillingsmodtagere.

Opret dig som bruger
For at få adgang til ansøgningsskemaet skal du først oprette en brugerprofil. Man opretter sig enten som organisation med CVR eller som enkeltperson med CPR. En personlig konto kan ikke bruges til at indsende en ansøgning for en organisation og vice verca. Du kan ændre ansøgertype på siden “Brugeroplysninger”, så længe du ikke har indsendt nogen ansøgninger.

Når din ansøgning er behandlet, får du besked fra os per mail. Husk derfor altid at opdatere din ansøgerprofil, hvis du ændrer din mailadresse.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet
Fondet yder støtte til formål inden for mental sundhed, kunst og Nordjylland. Hvert indsatsområde har sit eget ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet bedes udfyldes kort og præcist med relevante oplysninger om projektet. Ved nogle af spørgsmålene ses en infoknap. Du kan klikke på knappen og få en kort vejledning til udfyldning af det enkelte spørgsmål.

Det udfyldte ansøgningsskema bruges af Det Obelske Familiefond til at få et overblik over dit projekt. Det er obligatorisk at uploade et budget, og for de fleste projekter vil det være relevant også at vedhæfte en udfoldet projektbeskrivelse med mere information.

Du behøver ikke udfylde hele ansøgningen på en gang. Undervejs kan du gemme en kladde af din ansøgning. Det er muligt at bladre i ansøgningsskemaet, men det er ikke muligt at sende ansøgningen, før alle obligatoriske felter er udfyldt.

Ansøgning samt de uploadede dokumenter ligger efterfølgende på din ansøgerprofil.

Dialog via ansøgerprofilen
Når du har indsendt en ansøgning, kan du sende og modtage beskeder til og fra medarbejdere fra fondet via ansøgerprofilen.

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte os på dof@obel.com. Du kan også få teknisk hjælp på tlf. 96 20 12 40.