Spørgsmål og svar

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde et digitalt ansøgningsskema, som du finder her. For de fleste projekter vil det være relevant også at vedhæfte en udfoldet projektbeskrivelse med mere information.

Ansøgninger sendt pr. mail eller brev vil ikke blive behandlet

Er der en ansøgningsfrist?

Ansøgningsfrister i 2021 er følgende:

1. marts 2021 kl. 23:59
3. maj 2021 kl. 23:59
2. august 2021 kl. 23:59
1. oktober 2021 kl. 23:59

Du kan forvente svar på ansøgningen 8-9 uger efter fristen. Dit projekt må først starte efter du har fået svar, da fondet ikke støtter afsluttede eller påbegyndte projekter.

Er der en økonomisk grænse for, hvor meget jeg kan søge?

Nej, fondet yder støtte til både små og store projekter.

Kan man søge flerårig støtte?

Ja, vi støtter projekter i op til fem år.

Støtter I byggeri?

Fondet støtter som udgangspunkt ikke byggeri, renovering eller vedligehold af bygninger.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Fondet yder støtte til formål inden for mental sundhed, kunst og Nordjylland. For alle ansøgninger gælder, at fondet lægger vægt på, at projekterne har høj kvalitet og væsentlig betydning inden for det pågældende område. Læs flere detaljer under vores indsatsområder.

Kan jeg søge som enkeltperson?

Det er muligt at søge som enkeltperson, men vi ser helst, at man ansøger som institution, forening eller organisation.

Begrunder I afslag?

Fondet begrunder ikke afslag på ansøgninger. Det Obelske Familiefond modtager cirka 1000 ansøgninger om året. Omkring hver femte ansøgning bliver imødekommet.

Hvordan bliver bevillingen udbetalt?

I bevillingsbrevet fremgår anvisninger til en udbetalingsplan. Læs mere om fondets krav til rapportering her.

Er bevillinger fra fondet skattepligtige?

Det Obelske Familiefond indberetter alle legatudbetalinger til Skattestyrelsen, jf. skatteindberetningslovens § 25 – både bevillinger, hvor I som modtager er skattefrie og eventuelt skattepligtige af bevillingen.

Der indberettes via det CVR-/eller CPR-nummer, der er angivet som ansøger. Indberetningen sker det/de år, bevillingen bliver udbetalt.

Er bevillingen omfattet af fondsmoms?

Hvis du ansøger på vegne af en kommunal eller regional enhed, som er optaget med fuld artskontering i kommunens eller regionens regnskab, bør du internt undersøge, om bevillingen fra fondet bliver omfattet af fondsmoms. Hvis bevillingen er omfattet af fondsmoms, bør du yderlige undersøge, hvordan dette konkret administreres hos kommunen eller regionen. Som udgangspunkt udgør eventuel fondsmoms 17,5 % af bevillingen.