Spørgsmål og svar

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde et digitalt ansøgningsskema i det digitale ansøgningssystem. For de fleste projekter vil det være relevant også at vedhæfte en udfoldet projektbeskrivelse med mere information.

Ansøgninger sendt pr. mail eller brev vil ikke blive behandlet

Er der en ansøgningsfrist?

Fondet har ansøgningsfrister fire gange om året. Ansøgningsfrister i 2022 er følgende:

26. januar 2022 kl. 23:59
19. april 2022 kl. 23:59
3. august 2022 kl. 23:59
3. oktober 2022 kl. 23:59

Du kan forvente svar på ansøgningen 8-9 uger efter fristen.

Er der en økonomisk grænse for, hvor meget jeg kan søge?

Nej, fondet yder støtte til både små og store projekter.

Kan man søge flerårig støtte?

Ja, vi støtter projekter i op til fem år.

Støtter I byggeri?

Fondet støtter som udgangspunkt ikke byggeri, renovering eller vedligehold af bygninger.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Fondet yder støtte til formål inden for mental sundhed, kunst og Nordjylland. For alle ansøgninger gælder, at fondet lægger vægt på, at projekterne har høj kvalitet og væsentlig betydning inden for det pågældende område. Læs flere detaljer under vores indsatsområder.

Kan jeg søge som enkeltperson?

Vi ser helst, at ansøgninger kommer fra institutioner, foreninger eller organisationer, men det er muligt at ansøge som enkeltperson.

Begrunder I afslag?

Fondet begrunder ikke afslag på ansøgninger. Det Obelske Familiefond modtager cirka 1000 ansøgninger om året. Omkring hver femte ansøgning bliver imødekommet.

Hvordan bliver bevillingen udbetalt?

I bevillingsbrevet fremgår anvisninger til en udbetalingsplan. Læs mere om fondets krav til rapportering.

Er bevillinger fra fondet skattepligtige?

Det Obelske Familiefond indberetter alle legatudbetalinger til Skattestyrelsen, jf. skatteindberetningslovens § 25 – både bevillinger, hvor I som modtager er skattefrie og eventuelt skattepligtige af bevillingen.

Der indberettes via det CVR-/eller CPR-nummer, der er angivet som ansøger. Indberetningen sker det/de år, bevillingen bliver udbetalt.

Er bevillingen omfattet af fondsmoms?

Hvis du ansøger på vegne af en kommunal eller regional enhed, som er optaget med fuld artskontering i kommunens eller regionens regnskab, bør du internt undersøge, om bevillingen fra fondet bliver omfattet af fondsmoms. Hvis bevillingen er omfattet af fondsmoms, bør du yderlige undersøge, hvordan dette konkret administreres hos kommunen eller regionen. Som udgangspunkt udgør eventuel fondsmoms 17,5 % af bevillingen.