Ofte stillede spørgsmål

Vi har herunder forsøgt at give svar på de spørgsmål, som vi modtager flest af i sekretariatet. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvem kan søge?

Vi støtter primært institutioner, foreninger, organisationer eller andre professionelle aktører med registreret CVR-nr. Det er dog muligt at ansøge som enkeltperson, såfremt projektet fortsat lever op til støttekravene.

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Du kan søge om støtte til projekter inden for fondets tre indsatsområder: Unges mentale sundhed, Samtidskunst & Klassisk Musik og Udvikling i Nordjylland. Læs nærmere støttekrav under uddelingsstrategien for hvert indsatsområde. Vi er lydhøre over for uddelingsområdernes behov og støtter generelt ud fra en faglig vurdering af de enkelte indsatsers kvalitet og betydning for målgruppen og samfundet.

Hvad støtter fondet ikke?

Du kan læse de specifikke støttekrav, og benævnelse af indsatser som vi ikke støtter, under hvert indsatsområde. For alle indsatsområder gælder dog, at vi ikke støtter: tidsskrift- og bogudgivelser | forskning | rent privatøkonomiske formål | allerede gennemførte projekter | indsatser udenfor Danmark | bygge- renoverings- eller restaureringsprojekter | anskaffelse af materialer, redskaber og udstyr

Hvad skal jeg have styr på inden ansøgning?

Her følger et par spørgsmål, som du med fordel kan overveje inden du kontakter os eller sender en ansøgning: • Hvad er projektets overordnede formål? • Hvilke aktiviteter indeholder projektet? • Hvem er målgruppen for aktiviteterne? • Hvad er projektets overslagsbudget og finansieringsplan?

Hvordan søger jeg?

Alle ansøgninger til os skal indsendes via vores digitale ansøgningssystem. Det er ikke muligt at ansøge per mail eller brev. Med alle ansøgninger skal medfølge et budget og for de fleste projekter vil det også være relevant at vedhæfte en udfoldet projektbeskrivelse med mere information.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi behandler ansøgninger løbende og du kan forvente svar på din ansøgning inden for 3-4 måneder.

Kan jeg søge om støtte til flere år?

Ja, vi støtter mange flerårige projekterer. Du kan ansøge om støtte op til fem år ad gangen.

Kan jeg ansøge flere gange?

Uanset om du har fået en bevilling eller et afslag, er du velkommen til at søge hos os igen til et andet projekt. Fondet giver dog typisk ikke flere sideløbende bevillinger til den samme aktør.

Er der en økonomisk grænse for ansøgninger?

Nej, vi yder støtte til både små og store projekter. Hvis du er i tvivl om dit projektbudget og finansieringsplan, så kontakt gerne sekretariatet og så vil vi vejlede bedst muligt.

Begrunder fondet afslag?

Vi begrunder som udgangspunkt ikke afslag på ansøgninger. Det Obelske Familiefond modtager årligt 700-800 ansøgninger, hvoraf cirka hver femte bliver imødekommet.