• Foto: Refik Anadol, ARKEN. Foto: Roman März
  Foto: Refik Anadol, ARKEN. Foto: Roman März
 • Foto: Frederiksberg Festspil
  Foto: Frederiksberg Festspil
 • Foto: Skovsnogen
  Foto: Skovsnogen

Samtidskunst og klassisk musik

Bedst mulig kvalitet for flest mulige

Det Obelske Familiefond støtter projekter inden for samtidskunst og klassisk musik, der er med til at gøre bedst mulig kvalitet tilgængelig for flest mulige. Vi tror på, at samtidskunst og klassisk musik af høj kvalitet kan inspirere og udfordre både det enkelte menneske og samfundet.

Vi ønsker derfor at bidrage til initiativer inden for samtidskunst og klassisk musik, der medvirker til at bringe mennesker af forskellige sociale, økonomiske og etniske baggrunde sammen i nye fællesskaber.

Samtidskunst

Vi støtter primært:

 • flerårige udviklingsprojekter og udstillingsprogrammer.
 • små og store museer, kunsthaller og udstillingssteder i hele Danmark.
 • professionelt drevne institutioner og aktører, der har en klar strategi og et fokuseret mål.
 • institutioner der viser samtidskunst eller bringer samtidskunsten i spil i en kunstfaglig kontekst.

Vi lægger især vægt på:

 • at projekterne er kunstfagligt forankrede.
 • at ambitionerne for det kunstneriske niveau er høje.
 • at der fremgår kunstnerhonorarer af ethvert budget, hvor kunstnere er udførende eller skabende.
 • at der er statslig og kommunal medfinansiering i projekterne.

Klassisk musik

Vi støtter primært:

 • flerårige udviklingsprojekter.
 • projekter, der udføres af professionelle og særligt talentfulde musikere.
 • orkestre, kor, ensembler, operaopsætninger og kammermusikfestivaler i hele landet.
 • klassisk og ny kompositionsmusik af høj kvalitet udført af professionelle musikere eller sangere.
 • samarbejder med professionelle aktører, der fremmer brugen af klassisk musik i nye sammenhænge.

Vi lægger især vægt på:

 • at projekterne er musikfagligt forankrede.
 • at ambitionerne for det kunstneriske niveau er høje.
 • at der er budgetteret med kunstnerhonorarer til de medvirkende.
 • at der er statslig og kommunal medfinansiering i projekterne.

Vi støtter ikke

 • scenekunst og teater
 • nyere populærmusik, jazz, rock, pop
 • individuelle kunstnere i form af produktionsstøtte eller arbejdslegater
 • enkeltstående udstillinger, koncerter, begivenheder eller historiske fejringer
 • musikskoler, uddannelse, undervisning og masterclasses
 • turné og rejser for kor eller orkestre
 • indspilning og udgivelse af musik
 • bogudgivelser
 • forskning
 • rent privatøkonomiske formål
 • allerede gennemførte projekter
 • indsatser udenfor Danmark
 • bygge- renoverings- eller restaureringsprojekter
 • anskaffelse af materialer, redskaber og udstyr – eller indkøb af instrumenter

Kan jeg ansøge?

Hvis du er i tvivl, om du kan søge støtte hos os, så kan du med fordel trykprøve dit projekt ved at besvare et par simple spørgsmål:

Tryktest din ansøgning

Du er også altid velkommen til at skrive eller ringe til os med en idé eller projektskitse, og vi besvarer gerne afklarende spørgsmål eller uddyber ansøgningsprocessen. Når du kontakter os, kan du med fordel have overvejet:

 • Hvad er projektets overordnede formål?
 • Hvilke aktiviteter indeholder projektet?
 • Hvem er målgruppen for aktiviteterne?
 • Hvad er projektets overslagsbudget og finansieringsplan?

>Læs mere om, hvordan du sender en ansøgning
>Find kontaktinformationer til projektrådgiver Agnete Braad