Kunst

Vi løfter den klassiske musik og samtidskunsten

Den gode kunst skal udbredes og udfolde sig mange steder over hele Danmark. Den højeste kvalitet skal være tilgængelig for flest muligt. Kunst rummer energi og potentiale, der med små og store håndsrækninger kan foldes ud til gavn for både publikum og samfundet.

Vi støtter kunsten, hvor der er et forandringspotentiale

Vi støtter produktionen af indhold, der rummer et forandringspotentiale og åbner for nye muligheder for udvikling af kunsten på højeste niveau. Vi indgår i samarbejder med både offentlige og private aktører. Den høje kvalitet og det bevidste blik på, hvad kunsten kan gøre for nye publikumsgrupper, er vigtig for os.

Vi støtter hele vejen

Udviklings- og forandringsperspektiver er vigtige i vores tilgang til projekter, hvorfor bevillingerne ofte er flerårige. Vi er ikke driftsforskrækkede – der er drift i selv de mest innovative projekter – men vi medvirker hellere til forandring og udvikling.

Udvikling og forandring

Vi støtter udviklingen og udfoldelsen af kunst, og ser ingen modsætninger mellem høj kvalitet og bred tilgængelighed. Kunsten kan medvirke til at bringe mennesker af forskellige sociale, økonomiske og etniske baggrunde sammen i nye fællesskaber.
Vi tilfører kunstscenen ny energi og medvirker til forandring og udvikling. Kunsten kan, når den er allerbedst, inspirere og udfordre både det enkelte menneske og samfundet.

Klassisk musik

Vi støtter primært:

 • Længerevarende udviklingsprojekter.
 • Projekter, der udføres af professionelle og særligt talentfulde musikere.
 • Store orkestre, kor, operaopsætninger og kammermusikfestivaler i hele landet.
 • Samarbejder med professionelle aktører, der fremmer brugen af klassisk musik i nye samarbejder og sociale sammenhænge.

Vi lægger især vægt på:

 • At aktørerne allerede i ansøgningen udviser en bevidsthed om et projekts potentialer og udfordringer.
 • At der i ansøgningen præsenteres ærlige og realistiske planer for den langsigtede projektfinansiering.

Samtidskunst

Vi støtter primært:

 • Længerevarende udviklingsprojekter, som udstillingsprogrammer på små og store museer, kunsthaller og udstillingssteder i hele Danmark.
 • Professionelt drevne institutioner og aktører, der har en klar strategi og et fokuseret mål.

Vi lægger især vægt på:

 • At aktørerne allerede i ansøgningen udviser en bevidsthed om et projekts potentialer og udfordringer.
 • At der fremgår kunstnerhonorarer af ethvert budget, hvor kunstnere er udførende eller skabende.
 • At der i ansøgningen præsenteres ærlige og realistiske planer for den langsigtede projektfinansiering.

Copenhagen Phil. Foto: Kim Matthai Leland
Pill Clock, Red and white pills. Foto: Carsten Höller
Ernesto Neto, Voices of the Forest. Foto: Kunsten Museum of Modern Art Aalborg