• Peek, Anna Bjerger, 2020. Foto: Gl. Holtegaard
 • Heksejagt, Kunsthal Charlottenborg. Foto: David Stjernholm
 • Den Danske Strygekvartet. Foto: Matt Genders

Kunst

Klassisk musik og samtidskunst

Det Obelske Familiefond støtter samtidskunst og klassisk musik. Vi ønsker, at den bedst mulige kvalitet skal være tilgængelig for flest mulige. Vi tror på, at kunst og klassisk musik af høj kvalitet kan inspirere og udfordre både det enkelte menneske og samfundet. Og at kunst og klassisk musik kan medvirke til at bringe mennesker af forskellige sociale, økonomiske og etniske baggrunde sammen i nye fællesskaber.

Klassisk musik

Vi støtter primært

 • flerårige udviklingsprojekter
 • projekter, der udføres af professionelle og særligt talentfulde musikere
 • orkestre, kor, ensembler, operaopsætninger og kammermusikfestivaler i hele landet
 • klassisk og ny kompositionsmusik af høj kvalitet udført af professionelle musikere eller sangere
 • samarbejder med professionelle aktører, der fremmer brugen af klassisk musik i nye samarbejder og sammenhænge

Vi lægger især vægt på

 • at projekterne er musikfagligt forankrede
 • at ambitionerne for det kunstneriske niveau er høje
 • at der er budgetteret med kunstnerhonorarer til de medvirkende
 • at der er statslig og kommunal medfinansiering i projekterne

Samtidskunst

Vi støtter primært

 • flerårige udviklingsprojekter og indholdsproduktion som udstillingsprogrammer
 • små og store museer, kunsthaller og udstillingssteder i hele Danmark
 • professionelt drevne institutioner og aktører, der har en klar strategi og et fokuseret mål
 • institutioner der viser samtidskunst eller bringer samtidskunsten i spil i en kunstfaglig kontekst

Vi lægger især vægt på

 • at projekterne er kunstfagligt forankrede
 • at ambitionerne for det kunstneriske niveau er høje
 • at der fremgår kunstnerhonorarer af ethvert budget, hvor kunstnere er udførende eller skabende
 • at der er statslig og kommunal medfinansiering i projekterne

Vi støtter ikke

 • individuelle kunstnere i form af produktionsstøtte eller arbejdslegater
 • som hovedregel støtter vi ikke enkeltstående udstillinger eller koncerter
 • amatørkor eller -orkestre
 • turné og rejser for kor eller orkestre
 • indkøb af instrumenter
 • indspilning og udgivelse af musik
 • bogudgivelser
 • scenekunst og teater
 • nyere populærmusik, jazz, rock, pop
 • som hovedregel støtter vi ikke projekter i udlandet
 • projekter, der er påbegyndt eller afsluttet
 • enkeltstående events eller begivenheder, historiske fejringer og lignende
 • projekter der udelukkende sigter på anskaffelse af materialer, redskaber, udstyr osv.
 • bygge-, renoverings- eller restaureringsprojekter
 • politiske og religiøse formål
 • kommercielle formål
 • privatpersoner herunder rejser, studielegater og deltagelse i konferencer

Det Obelske Familiefond støtter forskellige studielegater på Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Disse midler skal du søge direkte hos institutionerne.

Simian

Simian

Category :
Ørestad har fået et nyt udstillingssted for eksperimenterende samtidskunst.
Læs mere